7°C słabe opady deszczu

20 lat Samorządu Mazowsza - podsumowanie

2 151 327 926 - Liczba dwudziestolacia województwa mazowieckiego w subregionie płockim. Dwadzieścia lat minęło Samorządu Mazowieckiego. Na konferencji prasowej próbowali podsumować ten czas Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Mirosław Kaczmarek - Dyrekror Rejonu Drogowego Płock-Gostynin, Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Mirosław Adam Orliński - Radny Województwa Mazowieckiego.

Polskie Stronnictwo Ludowe to partia samorządowa - mówił podczas konferencji prasowej Adam Struzik. - kieujemy się zasadą subsydialności i pomocniczności. Te zasady mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.To, co osiągnęliśmy w ciągu dwóch dekad, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Jestem dumny, że współczesne Mazowsze jest nowoczesne i konkurencyjne. Jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich. Możemy pochwalić się największym potencjałem naukowo-badawczym, świetną ofertą edukacyjną, kulturalną i turystyczną. Coraz skuteczniej podbijamy rynki, a w produkcji owoców i warzyw jesteśmy potentatem.

Remonty mazowieckich placówek kultury, rozbudowa muzeów, powstanie sceny dramatycznej w Płocku, niezliczona liczba koncertów, wystaw, imprez kulturalno-turystycznych. Tak w pigułce można opisać 20 lat samorządności województwa mazowieckiego w dziedzinie kultury. Przez te dwie dekady na Mazowszu wydano 545 mln zł z budżetu województwa na inwestycje realizowane w 28 instytucjach kultury

Priorytety, którymi chce kierowwać się PSL w kolejnych latach to:remont dróg lokalnych na które przeznaczy się 300. mln złotych; zwiększenie władzy sołtysów oraz mieszkańców sołectw dzięki wsparciu 100. mln. złotych na małe granty przeznaczone do małej Ojczyzny jakimi są sołectwa. Poprawienie transportu publicznego by autobus docierał do najmniejszej osady, inwestycje w odnawialne źródła energii, doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny, produkcję zdrowej żywności, zdrowie, kulturę, sport, uzdolnioną młodzież i seniorów. Aby ocalić od zapomnienia, ochronić przed zniszczeniem zabytkowe miejsca zrealizowano aż 250 projektów. Samorząd z własnych środków przeznaczył na ten cel blisko 18 mln zł.

Kompleksowe termomodernizacje za 6,1 mln zł z dotacji unijnej objęły: zespół klasztorny oraz Centrum Rozwoju Rodziny w Ratowie, dwa budynki Centrum Rozwoju Rodziny w Ciechanowie, Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz dwa budynki Domu Księży Emerytów w Płocku. Są to obiekty użyteczności publicznej, w których odbywają się różnorodne przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Beneficjentem a zarazem liderem projektu było Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego  z Padwy w Ratowie.

 

Na utrzymanie dróg i mostów w latach 1999 - 2017 wydał kwotę 343.mln złotych, zamierza wydatkować kolejne 67,5 mln. złotych. Na koniec roku 2017 wymagało przebudowy 18% dróg, a po zakończeniu zadań tegorocznych będzie to zaledwie 8%. Łączna długość dróg w powiecie płockim wynosi 571 kilometrów. W roku 2018 zmodernizowano 89 kilometrów na sumę 132,5 mln złotych. W roku przyszłym zaplanowano 22,1 kilometra na sumę ok. 97. mln złotych.

WIADOMOŚCI, MIASTO PŁOCK - więcej informacji