10°C całkowite zachmurzenie

Apel PSL do premiera Mateusza Morawieckiego z Soczewki

POLITYCY, premiera Mateusza Morawieckiego Soczewki - zdjęcie, fotografia

W poniedziałek w Soczewce pod Płockiem odbyła się powiatowa konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego, która udzieliła rekomendacji Adamowi Struzikowi, jako kandydatowi tej partii do mazowieckiego sejmiku wojewódzkiego z powiatu płockiego, oraz poparłaTomasza Kominka na kandydata tej partii na prezydenta Płocka

Z apelem do premiera zwrócił się poseł RP, Piotr Zgorzelski. 

- o pilne działania na rzecz polskiego rolnictwa, m.in. w związku z suszą.

- aby nareszcie zaczął podejmować decyzje korzystne dla polskiego rolnictwa, bowiem sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych rozwiązań, ludowcy domagają się konkretnych rozwiązań, które powinny być wprowadzone ustawowo, a projekty proponowanych zmian znajdują się już w parlamencie.

- o zmianę ustawy o podatku rolnym, która umarzałaby jego płatność przypadającą na 15 września i 15 listopada. Według ludowców, różnica w wysokości udziału we wpływach z podatku rolnego pokryta zostałaby z budżetu państwa, aby ustawowo znieść trzecią i czwartą ratę podatku rolnego, żeby rolnicy mieli pieniądze na odtworzenie swoich zubożałych poprzez suszę dochodów.

-  o utworzenie Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych, dzięki któremu rolnicy w wyniku suszy, spadku cen, otrzymywaliby szybką rekompensatę za produkty rolne.

- o ustawowe wprowadzenie dofinansowania z budżetu państwa dla gospodarstw rolnych, które zdecydują się na wprowadzenie pełnej bioasekuracji w celu przeciwdziałania ASF - afrykańskiemu pomorowi świń, a także uruchomienia rekompensat dla tych rolników, którzy w wyniku działania ASF będą musieli likwidować swoje stada.

POLITYCY, MIASTO PŁOCK - więcej informacji