13°C lekkie zachmurzenie

Granty dla płockich uczelni

STUDENCI, Granty płockich uczelni - zdjęcie, fotografia

Ponad 100 tys. złotych trafi do PWSZ w Płocku na realizację projektów naukowych w konkursie Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.  Granty są realnym krokiem w stronę posiadania samodzielnych pracowników na naszych uczelniach, a to własne kadry są przyszłością studenckiego Płocka - mówił prezydent.

Celem Konkursu jest wzmocnienie potencjału naukowego regionu płockiego poprzez indywidualny rozwój osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnionych przez płockie uczelnie, zamieszkałych na terenie Płocka lub powiatu płockiego ziemskiego. Wyniki badań naukowych będą mogły służyć m.in. rozwojowi dziedzin wiedzy, dyscyplin naukowych i potencjału naukowo-badawczego regionu rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności regionu płockiego, zacieśnianiu współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Ogółem otzymało je 13 osób m.in.

Państwowa Wyżasza Szkoła awodowa w Płocku

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

1. Prof. nadzw. dr hab. Michał Nowosielski, prof. PWSZ w Płocku Projekt: „Tumska na nowo: badania”

2. Dr Agnieszka Grażul-Luft Projekt: „Język jako narzędzie służące wzrostowi efektywności w działalności start-upów – badania pragmalingwistyczne”

3. Dr Arkadiusz Lewandowski Projekt: „Opozycja parlamentarna w Polsce w dobie rywalizacji partii postsolidarnościowych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości (2005-2015)”

4. Dr Agnieszka Rumianowska Projekt: „Doświadczanie konfliktów w życiu człowieka. Perspektywa teoretyczna i empiryczna”

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki:

1. Dr Anna Nowacka Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu osób bezrobotnych w Płocku elementem wspierania rozwoju lokalnego"

2. Dr Mariola Szewczyk-Jarocka Projekt: Inkluzja społeczna osób wykluczonych społecznie pracujących w szarej strefie motorem rozwoju przedsiębiorczości w Płocku.

 

Grant otrzymał również dr Tadeusz Milke Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku  "Społeczno - ekonomiczne skutki migracji edukacyjnych młodzieży na przykładzie miasta Płocka"

 

Granty dla płockich uczelni komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

STUDENCI, MIASTO PŁOCK - więcej informacji