2°C bezchmurnie

Jarmark Tumski - wspomnienie

SPOŁECZNE, Jarmark Tumski wspomnienie - zdjęcie, fotografia

Pierwszy Jarmark Tumski powstawał z inicjatywy płockich kolekcjonerów działających w Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Odbywał się podobnie jak i następny, jako oddzielny projekt w ramach Dni Historii Płocka. Ta impreza, która cieszy się dużym zainteresowaniem płocczan, wspierana była logistycznie i merytorycznie przez dyrektora i pracowników muzeum. Przez dwa dni goście i mieszkańcy Płocka nie mogli oderwać wzroku od kramów, ulicznej wystawy i pokazu zabytkowych samochodów. Zainteresowanie mieszkańców Płocka, wystawców i turystów, którzy w tym czasie przebywali w Płocku, było tak duże, że po jego zakończeniu już słyszano pytania – Kiedy następny? Kolejny jarmark trwał o jeden dzień dłużej i objął swoim terytorialnym zasięgiem całą ulicę Tumską. Powodzenie, jakim cieszył się pierwszy Jarmark Tumski, który odbywał się obok trwających w mieście Dni Historii Płocka, skłoniło organizatorów do zwiększenia liczby wystawców. Przygotowania do drugiej edycji Jarmarku Tumskiego rozpoczęto w momencie zakończenia pierwszego jarmarku. Dzięki współpracy z portalem internetowym Fotogaleria Miasta Płocka powstała oficjalna strona Jarmarku i Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 

Drugi Jarmark Tumski odbywał się w dniach 11-13 czerwca 2010. Po wstępnych przemówieniach poczęstowano gości pysznym tortem. Na jarmarku prezentowały się liczne stowarzyszenia działające w Płocku. Zaproszono też Stowarzyszenie Pułku 4. Xięstwa Warszawskiego, człowieka z wężem i warszawskiego kataryniarza, Piotra Bota. Współpraca z panem Piotrem zaowocowała w kolejnych

latach. Międzynarodowy Festiwal Kataryniarzy, który odbył się dwa lata później w Płocku, zaistniał dzięki zaangażowaniu kataryniarza z Warszawy.Podczas II Jarmarku Tumskiego po raz pierwszy została wydana gazetka jarmarkowa „Express Tumski”, 3 numery, i książka Legendy i powiastki oraz malowana historia Płocka Nowością była emisja pieniądza zastępczego – kassowego-biletu Jarmarku Tumskiego i tumskich talarów. Efektem współpracy z cukiernią Jasiński był obwarzanek tumski. Po raz pierwszy ogłoszono konkurs Najładniejszy kram na jarmarku mam dla zwiedzających. Laureatami w konkursie zostali kolekcjonerzy ze stoisk W-27, W-26, N-62. Przyznano też nagrodę specjalną dla osoby, której wystarczyło do prezentacji krzesło, miska z wodą, stojak pod miskę i... plastykowe rybki.

Rok 2010 był pełen rocznic kolekcjonerskich: 150 lat polskiego znaczka, 150 lat od uruchomienia telegrafu w Płocku, 150 lat znaczka kolejowego, 20 lat Polskiego Towarzystwa Naukowego i 200 lat od wprowadzenia do emisji biletów kassowych Księstwa Warszawskiego. Podczas drugiej edycji blisko 200 wystawców z całego kraju ustawiło pawilony wystawców z całego kraju ustawiło pawilony na Tumskiej, pl. Narutowicza, Grodzkiej i na Starym Rynku. Sympatycy Jarmarku mogą być spokojni: impreza odbędzie się również w przyszłym roku. Tyle że prawdopodobnie 27-29 maja, czyli tydzień wcześniej niż Dni Historii Płocka – pisała „GW” Płock. Paweł Mieszkowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest zdania, że jarmark powinien funkcjonować jako samodzielna impreza. Razem z dyrektorem muzeum Leonardem Sobierajem zaproponowali to Urzędowi Miasta Liczymy na poparcie miasta, nie chodzi nam o żadną rywalizację, ale działanie na rzecz płocczan i rozwoju miasta Pierwszy dzień poświęcono Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej, z tej okazji gościliśmy zespół Mazowsze. Atrakcją jarmarku były pieśni galicyjskie w wykonaniu Susany Raso, jak również występ Gin Alf – człowieka gumy ze znanego programu telewizyjnego Mam talent Sprzedawano cegiełki na pomnik-ławeczkę dla Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i została poprowadzona akcja charytatywna dla chorej 9-letniej Julki i niewidomej 14-letniej Wiktorii. Małgorzata Roszkowska była inicjatorką wystawy młodych artystów pt. „Niezła sztuka”, która została prezentowana przez trzy dni w budynku po dawnej restauracji Sphinks. Nowością wydawniczą była książka Karola Cholewińskiego Podolszyce – tu wracałem opisującą dzieje rodziny, ale przede wszystkim historię mieszkańców Podolszyc i Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolszycach.

W trakcie trwania III Jarmarku Tumskiego ogłoszono konkurs fotograficzny Ulica Tumska. Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja zbierania książek dla Polaków zamieszkujących za wschodnią granicą (inicjatorem była Księgarnia-Antykwariat Jerzego Załęskiego). Pojawiły się po raz pierwszy Krówki Tumki – cukierki, które zrobiły furorę podczas jarmarku nie tylko wśród dzieci, ale również wśród dorosłych. Dziękujemy producentowi. Tumki stały się tradycją kolejnych edycji Jarmarku Tumskiego.

Czwarty Jarmark Tumski odbywał się w dniach 25-27 maja 2012. Podczas jego trwania odbywał się I Międzynarodowy Konkurs Katarynek, Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Unifreeze Cup i Płocki Jarmark Smaków. Ogłoszono też kilka konkursów: fotograficzny, filmowy, poetycki i na piosenkę. Wyemitowano płockie dukaty promujące miasto, Jarmark Tumski i konkurs katarynek. Po raz pierwszy w historii Jarmarku Tumskiego został wybity okolicznościowy medal i wykonano odznakę „Wzorowy Wystawca”, którą otrzymali wystawcy, którzy kilkakrotnie prezentowali swoje kolekcje podczas kilku edycji płockiego jarmarku. Medalem Jarmarku Tumskiego zostali uhonorowani: Agnieszka Kaniewska-Płocieniak, Tadeusz Pięta, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, Magdalena Gałat, Piotr Dąbrowski, Zbigniew Chlewiński, firma Gret-Pol Katarzyna i Grzegorz Gąsiorowscy, firma Fol-Druk Stanisław Szczechowicz, Artur Kras, Stowarzyszenie Czas Kobiety, Urszula Marciniak, Zakład Usług Miejskich Muniserwis, Bogusław Bauer, Piotr Kowalski, Dariusz Lemanowicz, Barbara Rydzewska, Jerzy Stachurski, Paweł Zieliński, Aleksander Pluszcz, Jan Milner, Krzysztof Wiśniewski, Jan Waluś, Rajmund Klaus, Sławomir Zalewski, Adam Kamiński i Marek Szawaryn. Drugi dzień IV Jarmarku Tumskiego został poświęcony Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiczkach. Został z tej okazji przygotowany stosowny program artystyczny z udziałem zaprzyjaźnionych orkiestr dętych OSP z powiatu płockiego. Po raz pierwszy wręczano medal Zasłużony dla pożarnictwa regionu płockiego. Na awersie medalu znajduje się postać ppłk. pożarnictwa Jana Pasternakiewicza. Z okazji 110. rocznicy utworzenia OSP w Borowiczkach redakcja „Expressu Tumskiego” przygotowała okolicznościowe artykuły. Jednodniówka wychodząca podczas trwania Jarmarku Tumskiego otrzymała nr ISSN, czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa Jarmark Tumski pod parą, wystawa strażacka i wystawa medali ze zbiorów Tadeusza Boguckiego. SPMM wydało sześć zestawów płockich pocztówek. Nowością wydawniczą była książka Konrada Jana Walusia „21 Muromski Pułk Piechoty”. Wzorem ubiegłego roku prowadzono akcję charytatywną dla chorego Witka Wojciechowskiego.

Przez te pięć lat organizowania Jarmarku Tumskiego w Płocku poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. To dzięki nim możemy obchodzić skromny jubileusz. Nie wszyscy doczekali jubileuszu. Należy w tym miejscu wspomnieć kol. Jacka Mieszkowicza, który zaangażował się w organizowanie pierwszego jarmarku. Odszedł na kilka tygodni przed drugą edycją z powodu choroby. Pożegnaliśmy też płockich kolekcjonerów: kol. Wojciecha Marciszewskiego i kol Wojciecha Lisowskiego. Dwukrotnie gościliśmy w Płocku i na Jarmarku Tumskim hm. Konrada Obrębskiego, zwanego w środowisku jako "Scout”, który reprezentował Pułk 4. Xsięstwa Warszawskiego. Konrad był autorem programów wychowawczych, współtwórcą stopni harcerskich i regulaminu stopni instruktorskich. Przygotowywał książkę o historii pułku 4. XW, której nie skończył. Jego żonę Izę i dwie córeczki, Irenę i Michalinę, poznaliśmy podczas II Jarmarku Tumskiego

Dziesięć lat temu na Tumskiej stanęło 35 straganów. Pięć lat później było ich ponad 650. Jarmark Tumski nie tylko umocnił środowisko kolekcjonerskie, ale również pomaga integrować wiele środowisk i organizacji działających w Płocku na rzecz jego mieszkańców. Impreza lokalna stała się imprezą o charakterze międzynarodowym. Pomysły do uatrakcyjnienia kolejnych edycji Jarmarku Tumskiego podsuwają sami płocczanie, wystawcy, turyści i goście. Organizatorzy starają się jedynie tym pomysłom sprostać i wcielić je w życie. To dzięki Jarmarkowi Tumskiemu uczymy się współpracy z samorządem, urzędami, stowarzyszeniami.

W "Expressie Tumskim" ówcześni organizatorzy Jarmarku Tumskiego zamieścili takie zdanie: Współpraca może być też elementem rywalizacji. Rywalizujemy współpracując. Dziękujemy za słowa pochwały, jak również słowa krytyczne. To wspólne działania dla wszystkich.

Czy następcy, którzy organizują kolejne edycje eventu pod nazwą Jarmark Tumski sprostali tym słowom: Rywalizacja to także współpraca !!!

Na to pytanie niech odpowiedzą płocczanie, organizatorzy i wystawcy jubileuszowego  X Jarmarku Tumskiego

 

 

 

Jarmark Tumski - wspomnienie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, os.STARE MIASTO - więcej informacji