3°C rozproszone chmury

Jaworzniak z Płocka

blogi, Jaworzniak Płocka - zdjęcie, fotografia

Jaworzniacy to młodociani więźniowie polityczni lat 1944 - 1956, którzy jako bardzo młodzi ludzie podjęli nierówną walkę, spontanicznie z potrzeby serca, z własnej inicjatywy, z najgorszą postacią komunistycznego totalitaryzmu, jaką, wydała z siebie ludzkość. Ci wspaniali młodzi patrioci z tamtych lat stanowili ostatnią formację pokoleniową, która podjęła czynną, choć bezkrwawą walkę z powojennym okupantem, gdy ich ojcowie stracili wszelką nadzieję na powstrzymanie, postępującej sowietyzacji kraju. Sprzeciwiając się likwidacji Harcerstwa, tworzyli rożne organizacje niepodległościowe oparte na ideologii harcerskiej. Była to II Konspiracja Młodzieży Szkolnej i Harcerskiej oparta na strukturze Szarych Szeregów. Sprzeciwiali się przeciwko niszczeniu kultury i tradycji narodowych, zakłamywaniu historii Polski, literatury i nauki. Była to wojna na plakaty, ulotki, hasła, broszury, na propagowaniu prawdy o Katyniu, sprzeciwianiu się indoktrynacji młodzieży. Był to odruch sprzeciwu wobec jakże licznych przykładów terroru i zniewolenia narodu. Nasze działania dowodziły, że jeszcze ktoś walczy, że nie wszyscy pogodzili się z losem, jaki zgotowali nam wyzwoliciele z pod czerwonej gwiazdy. Według "Informatora o nielegalnych organizacjach działających w Polsce Ludowej w latach 1944 - 1956" sporządzonym w 1964 roku przez MSW to ponad 490 organizacji młodzieżowych. 

Od czego wywodzi się nazwa: "Jaworzniacy"?


Otóż jesienią 1950 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego zapadła decyzja o segregacji młodocianych więźniów politycznych w wieku 16-21 lat i kierowaniu ich do utworzonego więzienia dla młodocianych przestępców w Jaworznie. Tam mieli być poddam ("przestępcy polityczni", "młodociani wykolejeńcy" jak ich nazywała komunistyczna władza) gruntownej reedukacji. Oczywiście według koncepcji A. Makarenki, stosowanej w ZSRR. Polską wersję tego systemu opracowali: A. Lewin, B. Adelis, M. Glazer, M. Sławińska, A. Nowicki, Z.Maroszek pod nadzorem ministra MBP St. Radkiewicza. Główne założenia tego systemu to katorżnicza praca, ustawiczne pranie mózgów oraz tresura bezwzględnego posłuszeństwa wobec władzy komunistycznej, a cel eksperymentu to wychowanie "janczarów XX wieku". Od tego więzienia wywodzi się nazwa "Jaworzniacy", którą przyjęli młodociani więźniowie jako symbol wszystkich więźniów politycznych, którzy w chwili aresztowania nie mieli ukończonych 21 lat. 


Przez więzienie w Jaworznie przewinęło się ponad 10 tysięcy młodocianych patriotów. Na zebraniu w dniu 24 października 1992 roku, więźniowie Środowiska Jaworzniacy przy Oddziale Warszawskim Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego powołało komitet założycielski związku o nazwie "Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, który został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 roku jako związek kombatancki. 


Związek Jaworzniaków uczestniczy w życiu społecznym i politycznym kraju przez udział swoich członków w rożnych gremiach. Bardzo ważne miejsce w działalności Jaworzniaków to działanie o utrwalanie od zapomnienia zrywów młodzieży w walce o suwerenność Polski, godność człowieka oraz likwidowanie białych plam w najnowszej historii Polski. 

Czesław Hajduk – pseudonim „Gopło”. Drużynowy harcerstwa. W okresie uczęszczania do Gimnazjum w Sławnie w latach 1948 – 1949 należał do kierownictwa konspiracyjnej młodzieżowej Polskiej Organizacji Wojskowej, walczącej z okupacją sowiecką. Za tę działalność został skazany w 1949 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie na 10 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Po częściowym odbyciu kary został skierowany do obozu pracy w Jaworznie dla „niepewnej młodzieży”. Tam przebywał w latach 1953 – 1954. Następnie kontynuował naukę i studia medyczne. Po ich ukończeniu pracował jako lekarz. W czasie pracy zawodowej oraz obecnie, podczas emerytury prowadzi aktywną działalność społeczną i charytatywną. Od 1996 r., bezinteresownie pełni funkcję kierownika medycznego w Miejskim Hospicjum w Płocku. Wielokrotnie, wraz z innymi lekarzami organizował „białe niedziele” w wioskach w okolicy Płocka. Społecznie działa w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy” oraz w Polskim Stowarzyszeniu Lekarzy Katolików. W 1996 r. zorganizował dla tych środowisk pielgrzymkę do Katynia. W Kościele Salezjanów w Płocku regularnie organizuje uroczystości o charakterze rocznicowo – narodowym, upamiętniające młodzieżową działalność niepodległościową. Opublikował 4 książki dotyczące tej działalności noszące tytuły: „W szponach bezpieki” – 1993 r., „Z podciętymi skrzydłami” – 1994, „Zaczynek antysowieckiej konspiracji” – 1998 r., „Przygody księdza Talarka” – 2001 r. Czesław Hajduk w „Echu Sławna” publikował artykuły popularno – naukowe z zakresu medycyny.

 

Jaworzniak z Płocka komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

blogi, MIASTO PŁOCK - więcej informacji