13°C lekkie zachmurzenie

Kolejne budynki rewitalizowane na Starym Mieście

Przystępujemy do rewitalizacji kolejnych budynków z lokalami mieszkalnymi na Starym Mieście I pozyskaliśmy na ten cel ponad 4,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezzwrotne dofinansowanie wesprze modernizację kamienic przy ul. Sienkiewicza 40-42, a także kamienicy przy ul. Kościuszki 3 b, w której będzie również mediateka i budowę obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego 52, gdzie powstanie (piąty już w naszym mieście) miejski żłobek poinformował na konferencji prasowej prezydent miasta Płock, Andrzej Nowakowski. W konferencji uczestniczyli: Daniel Kaźmierczyk - prezes spółki Inwestycje Miejskie, Mirosław Klobukowski - prezes Miejskego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., oraz Prezes PBU WIXBUD - Sławomir Mikulski

1. Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b.

Parametry techniczne budynku po rozbudowie:

Kubatura – 4944 m3, Powierzchnia zabudowy – 578 m2, Powierzchnia całkowita – 1541 m2, Powierzchnia użytkowa – 1101 m2, a w tym: mediateka – 482 m2, mieszkania – 619 m2, Wysokość budynku – 13,17 m, Liczba kondygnacji nadziemnych – 3, Liczba kondygnacji podziemnych – 0, Kamienica zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 815 o powierzchni 1146 m2.

Obecnie budynek wyłączony jest z eksploatacji. Wcześniej kamienica użytkowana była jako budynek mieszkalny. Budynek nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską. Przebudowa i rozbudowa obiektu podlega uzgodnieniom z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków ponieważ budynek zlokalizowany jest na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59W, data wpisania 16 listopada 1959 r.

Obiekt zostanie przebudowany i rozbudowany na potrzeby budynku mieszkalno-usługowego. Na parterze zlokalizowana będzie Mediateka – Dział Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej. Na I piętrze oraz poddaszu mieścić się będzie część mieszkalna. Parter budynku dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział zbiorów audiowizualnych Książnicy Płockiej będzie obiektem użyteczności publicznej, pełniącym funkcję społeczną, udostępniając zasoby muzyczne oraz oferując program edukacyjny. Działalność Mediateki ma na celu szerzenie dostępu do wiedzy, kultury oraz stanowić miejsce spotkań dla mieszkańców Płocka. Znajdować się tam będzie wypożyczalnia, sala konferencyjna, część administracyjna i socjalna oraz magazyny. Powierzchnia użytkowa Mediateki wyniesie 482,00 m2.

Część mieszkalna będzie się składała z 12 mieszkań o powierzchni od 30 m2 do 45 m2 (po 6 mieszkań na każdej kondygnacji). Łączna powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wyniesie 619 m2. Wszystkie lokale będą wykończone pod klucz - panelowe podłogi, glazura i terakota w częściach "mokrych", biały montaż – wanny/natryski, umywalki, miski ustępowe. Mieszkania będą wyposażone również we wszystkie drzwi wewnętrzne, parapety, osprzęt elektryczny. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne. Każdy z lokali będzie posiadał indywidualne opomiarowanie doprowadzonych mediów.

Bezzwrotna dotacja z Funduszu Dopłat BGK – 604 298,73 zł;

Planowany termin przekazania obiektu do użytkowania – IV kwartał 2019 r.

2. Informacja o inwestycji miasta Płocka i MTBS Sp. z o.o. „Remont, modernizacja, budowa i przebudowa pierzei Sienkiewicza 40 – 48
– I Etap”

28 grudnia 2016 r. Gmina Miasto Płock przekazała aktem notarialnym dotychczasową własność gminnych działek i nieruchomości obejmujących część starego miasta - od ul. Sienkiewicza 40 do Sienkiewicza 48.

MTBS Sp. z o.o. 5 grudnia 201 7r. uzyskało decyzję o warunkach zabudowy na I Etap obejmujący zabudowę frontową na odcinku ulicy Sienkiewicza 40-42, a po wykonaniu kompletnej dokumentacji, 9 maja 2018 r. decyzję o pozwoleniu na budowę (wcześniej, w porozumieniu z miastem, dokonując całkowitego przekwaterowania dotychczasowych najemców). Jednocześnie prezydent Płocka 30 marca 2018 r. złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosek o bezzwrotne dofinasowanie tej inwestycji z tzw. „Funduszu Dopłat” w wysokości 45% na kwotę blisko 2.300.000 zł.

BGK komunikatem z 27 czerwca 2018 r. poinformował o przyznaniu miastu Płock wnioskowanego dofinansowania. Jednocześnie 3 lipca 2018 r. MTBS Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty – firmy WIXBUD S. A. Mirosław 22a w Słupnie za kwotę: 4.790.537,11zł brutto, z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 11 lipca 2019 r.

Parametry techniczne I etapu – „Remont, modernizacja, budowa i przebudowa pierzei (frontowej) Sienkiewicza 40-42”:

  • liczba lokali mieszkalnych w odnowionej zabudowie: 15 (w starej zabudowie było 13),
  • powierzchnia użytkowa zabudowy: 1.035,94 m2,
  • kubatura zabudowy: 4.674,22 m3.

3Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działce przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 o numerze ewidencyjnym 92. Na terenie zaprojektowano dwa budynki, które będą realizowane w dwóch niezależnych etapach:

  • Etap I - budynek żłobka wraz z częścią mieszkalną (budynek A)
  • Etap II - budynek mieszkalny (budynek B)

Parametry techniczne budynku A: Kubatura – 8782 m3, Powierzchnia zabudowy – 974 m2, Powierzchnia całkowita – 2267 m2, Powierzchnia użytkowa – 1885 m2 a w tym żłobek – 1143 m2, mieszkania – 742 m2, Wysokość budynku – zróżnicowana, max 11,25m, Liczba kondygnacji nadziemnych – 3, Liczba kondygnacji podziemnych – 0

Obecnie przygotowywana jest realizacja pierwszego etapu tj. budynku żłobka wraz z częścią mieszkalną. Uzyskano pozwolenie na budowę, opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

I etap budowy

Budynek zlokalizowany został od strony ul. Polnej. Będzie składał się z dwóch części. W jednej z nich, na dwóch kondygnacjach zlokalizowany będzie trzyoddziałowy żłobek dla 93 dzieci, o powierzchni użytkowej 1143 m2. Znajdować się tam będą sale zabaw, sypialnie dla dzieci, łazienki dla dzieci także zaplecze kuchenne, część administracyjna i socjalna. Przy budynku powstanie wygrodzony plac zabaw. Z każdej sali zabaw będzie możliwość bezpośredniego wyjścia na plac zabaw. Dla dzieci najmłodszych, które nie ukończyły 1 roku życia, przy sali zabaw zlokalizowany zostanie zadaszony taras z nawierzchnią bezpieczną.

Część mieszkalna będzie się składała z 12 mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 75 m2 (po 6 mieszkań na każdej kondygnacji). Łączna powierzchnia użytkowa części mieszkalnej będzie wynosiła 742 m2.

Wszystkie lokale będą wykończone pod klucz - panelowe podłogi, glazura i terakota w częściach "mokrych", biały montaż – wanny/natryski, umywalki, miski ustępowe. Mieszkania będą wyposażone również we wszystkie drzwi wewnętrzne, parapety, osprzęt elektryczny. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne. Każdy z lokali będzie posiadał indywidualne opomiarowanie doprowadzonych mediów.

W ramach zagospodarowania terenu na potrzeby mieszkańców bloku i osiedla urządzone zostaną tereny zielone z elementami małej architektury oraz parking dla samochodów osobowych.

Bezzwrotna dotacja z Funduszu Dopłat BGK – 869 693,85 zł;

Kolejne budynki rewitalizowane na Starym Mieście komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

WIADOMOŚCI, os.STARE MIASTO - więcej informacji