12°C lekkie zachmurzenie

Kostrogaj - historia i czas dzisiejszy

Kostrogaj to dawna wieś duchowna położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie płockim. W roku 1578 zwała się Kostrigai. W dokumencie z roku 1361 czytamy, iż należy do kościoła płockiego. Mieszkańcy Kostrogaju w owym czasie płaciło parafii Trzepowło 13 łan i 2 zagrodniki. Prepozyt świetego Idziego od 2 łan i wyszynku piwa, wójt 2 łany.

Legenda głosi, iż w dawnych czasach, na pięknych, zielonych terenach rósł gaj należący do właściciela o nazwisku Kostro. Stąd nazwa przemysłowej obecnie dzielnicy Płocka - Kostrogaj.

Kostrogaj obecnie nie jest już urokliwym miejscem, W niektórych miejscach można jeszcze oczami wyobraźni odnaleźć dawny urok płynącej w pbliżu rzeczki a wśród dawnego gaju Kostry można znaleźć wyrzucane w tym miejscu śmieci. 

Przywróćmy w miarę możliwości dawny urok zielonej wsi Kostrogaj.

W związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo" na ulicach: Wiadukt, Kostrogaj, Przemysłowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Od środy 19 lipca zamknięta dla ruchu jest ul. Wiadukt na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Kostrogaj. Zachowany zostanie dojazd do firm, które funkcjonują przy zamykanym odcinku. 

Od poniedziałku 24 lipca zamknięta dla ruchu jest ul. Kostrogaj (odcinek wykonany z betonowej trylinki). Zamykane dla ruchu będą odcinki o długości 100-150 metrów aby zapewnić obsługę firm zlokalizowanych w tej części miasta.

Od poniedziałku 24 lipca trwa przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do skrzyżowania z ul. Kostrogaj (do Powiatowego Urzędu Pracy). Ul. Przemysłowa będzie przebudowywana połówkowo, aby umożliwić przejazd.

Zgodnie z umową przebudowa ulic na Kostrogaju zakończy się latem 2018 r. Kontrakt ten opiewa na 24,5 mln zł, z czego 10,5 mln zł wynosi dotacja z Unii Europejskiej. W ramach  zadania nastąpi rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowana ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni chodników, zatok postojowych, budowy drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej. 

 

Kostrogaj - historia i czas dzisiejszy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, os.TRZEPOWO - więcej informacji