7°C słabe opady deszczu

Kto siędzie na urzędzie?

SPOŁECZNE, siędzie urzędzie - zdjęcie, fotografia

 Stan napięcia zbliża się do apogeum. kto zostanie wybranym do Rady Miasta Płock? Kto siędzie na urzędzie?. Spośród 164 kandydatów wybierzemy dwudziestu pięciu.  W niedzielnym nabożeństwie podczas Liturgii Słowa wiernym przypomniano List św. Jakuba, który powinien być duchowym przesłaniem do kandydatów: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

W przestzeni publicznej słychać słowa niezrozumiałe dla wyborców, mające doprowadzić do zwycięstwa w wyborach i mogą sugerować nie tylko mądrość,wykształcenie i obycie, ale znaczenie ich jest negatywne.

Zaczęto od "zdradzieckich mord" ale w ostatnich dniach najczęściej wymienianym słowem jest ojkofobia - niechęć fo ludzi i narodu. Niebawem może usłyszymy abderyta lub idiosynkrazja.

Warto przypomnieć inne zdania zawarte w księgach KK: jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy.;  okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika.;

21 października wybierzmy sternika miasta, który za pomocą steru zaopatrzonego w  25. łopatek sterowych poprowadzi miasto Płock ku lepszej przyszłości.

 

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji