7°C słabe opady deszczu

Mieszkania na start

SPOŁECZNE, Mieszkania start - zdjęcie, fotografia

Aby otrzymać mieszkanie z programu "mieszkanie na start" należy złożyć n/w dokumenty:dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób, zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód, dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego.
 

Dodatkowe dokumenty: orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności, kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+, dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni), dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych, zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka, zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia, dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku, zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej, operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

„Mieszkanie na start” jest lokalem przeznaczony dla ludzi młodych, którzy już zarabiają i wykazują dochody, a których nie stać jeszcze na kupno własnego mieszkania. Dochody zaś osób, które mogą się starać o wynajęcie lokalu z programu „Mieszkania na start” wynosić muszą: - gospodarstwo jednoosobowe - od 2.000 zł do 4.218,92 zł, - gospodarstwo dwuosobowe - od 1.600 zł do 3.375,14 zł, - gospodarstwo trzy i więcej osobowe - od 1.200 zł do 2.531,35 zł.

„Mieszkanie na start” to lokal przeznaczony dla ludzi młodych, którzy zarabiają i wykazują dochody, a których nie stać jeszcze na kupno własnego mieszkania. Nie jest jednak mieszkaniem przyznanym na zawsze, ale tylko na pięć lat. Choć istnieje możliwość przedłużenia tego najmu na kolejne pięć lat, do czasu, aż młodzi zarobią np. na wkład własny i osiągną dochody pozwalające np. na zaciągnięcie kredytu.

 

Pierwsze mieszkania z opisanego programu w ilości 15 mieszkań zostało oddanych do użytku w roku ubiegłym przy ulicy Sienkiewicza 25. .Blok jest trzypiętrowy, niepodpiwniczony, mieszkania o powierzchni od 23 do  50 mkw. Czynsz waha się w zależności od piętra, posiadania balkonu itp. - od 8,17 do 9,03 zł za metr kw.

W maju 2017 roku został oddany do użytku blok przy Padlewskiego 6 to przebudowana stara kamienica. Znalazło się w niej 16 mieszkań o powierzchni od 28 do 48 mkw. Inwestorem było Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które przeznaczyło je do programu „Mieszkania na start”.

W roku 2018 planowane jest rodzinom zakwalifikowanych do programu "Mieszkanie na start" 30 mieszkań w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 38, natomiast przy Kleeberga 68 mieszkań.

Osoby, ubiegające się o mieszkanie z programu "Mieszkanie na start" podlegają ocenie punktowej zgodnie z regulaminem obowiązującym i zatwierdzonym przez radnych miasta Płocka. Najwięcej, bo aż 10 punktów otrzymuje osoba opuszczająca pieczę zastępczą oraz osoby posiadające Karty Dużej Rodziny lub Płocką Kartę Familijną 3 +.

Mieszkania na start komentarze opinie

  • denis1 - niezalogowany 2018-04-14 18:26:02

    ja tam nie miałem co liczyć na pomoc, a wynajem mnie dobijał. policzyłem sobie kredyt na 25 na https://hipoteki.net/ i będę składał sobie na woje i już

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji