3°C bezchmurnie

Modernizacja energetyczna płockich obiektów użyteczności publicznej,

Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

Nowa jakość energetyczna w Płocku

Ponad 4,8 mln zł z funduszy europejskich pozyskało miasto Płock na przeprowadzenie prac związanych z modernizacją energetyczną sześciu budynków, w których mieszczą się placówki oświatowe. Będą to trzy przedszkola miejskie – nr 2, 9 i 19, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2. Obecnie z tych obiektów korzysta ponad 2 tys. osób. Są to uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W projekcie wykorzystane będą odnawialne źródła energii.

Zmodernizowana zostanie m.in. instalacja centralnego ogrzewania i źródeł ciepła oraz ciepłej wody użytkowej. Zamontowany też będzie zdalny system zarządzania energią. Budynki zostaną ocieplone – w dwóch obiektach wymieniono kotły gazowe na wysokosprawny gazowy kocioł kondensacyjny. Pojawi się też nowe oświetlenie.

Po zakończeniu inwestycji, w budynkach obniży się nie tylko zużycie energii, ale zmniejszą się również koszty eksploatacyjne.

Efekty środowiskowe to zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej - łącznie o ok. 52%, zmniejszenie rocznego zużycie energii elektrycznej - łącznie o ok. 36%, zmniejszenie rocznego zużycia energii ogółem – łącznie o ok. 50%, zmniejszenie emisji CO2 - łącznie o ok. 44%.

Warto dodać, że przedmiotowy projekt jest częścią większego przedsięwzięcia realizowanego przez Płock w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wsparcie szpitala w Płocku

Placówka wzbogaci się o specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny, który trafi do oddziałów: Kardiologicznego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Nefrologicznego, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Dziecięcego, Ratunkowego, Neurologicznego, Wewnętrznego, Onkologicznego, I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, na Blok Operacyjny oraz do poradni specjalistycznych. Będzie on wykorzystywany do diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych oraz leczenia pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Dzięki nowej aparaturze medycznej lekarze będą mogli wykonywać więcej zabiegów, co w efekcie skróci czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne badania.

Zmiany w szpitalu w Przasnyszu

Placówka stawia na wykorzystanie OZE. Dzięki dofinansowaniu z UE budynki szpitala przejdą termomodernizację. Prace remontowe będą polegały na dociepleniu przegród zewnętrznych – ścian, przyziemia, stropodachu w dwóch budynkach, wymianie 694 okien i 10 drzwi zewnętrznych oraz modernizacji węzła cieplnego.

W ramach inwestycji zainstalowanych będzie 120 kolektorów słonecznych oraz 160 paneli fotowoltaicznych.  Oprócz tego w budynkach szpitala wymieniowe zostanie oświetlenie na energooszczędne.

WIADOMOŚCI, MIASTO PŁOCK - więcej informacji