3°C rozproszone chmury

Mogiła Nieznanego Żołnierza w Imielnicy

WIADOMOŚCI, Mogiła Nieznanego Żołnierza Imielnicy - zdjęcie, fotografia

Od czasu, kiedy "Starówka Płocka" odnowiła grób bohatera wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, kawalera Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, porucznika Adama Pankowskiego, w okresie Wszystkich Świętych mieszkańcy zadają pytanie, kto przesunął znak Miejsce Pamięci Narodowej.

Pierwotnie znak MPN umieszczony był przy mogile nieznanego żołnierza który powstał dzięki wsparciu czlonków Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza - stowarzyszenie powstałe w roku 1945, w okresie Polski Ludowej jako organizacja paramilitarna. Organizacja społeczna działajaca w panstwowym systemie obrony cywilnej kraju w celu upowszechniania idei obronnosci kraju przez akcje szkoleniowe i wychowawcze. W roku 1950 przekształcona została w Ligę Przyjaciół Żołnierza.

Liga Przyjaciół Żołnierza - stowarzyszenie powstałe w roku 1950, w okresie Polski Ludowej jako organizacja paramilitarna. Organizacja społeczna działajaca w panstwowym systemie obrony cywilnej kraju w celu upowszechniania idei obronnosci kraju przez akcje szkoleniowe i wychowawcze. W roku 1962 przekształcona została w Lige Obrony Kraju.

Przy tej mogile trzymali wartę w latach 60. ubiegłego wieku harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej w Borowiczkach. Nikt nie chce przyznać się, kto zmienił miejsce znaku MPN?.

Czy napewno pochowano tam nieznanego żołnierza? To pytanie usłyszałem dzisiaj, tj. 2 listopada 2018 roku w siedzibie biura organizatora akcji Ratujmy Płockie Powązki.

Śpieszę z odpowiedzią na to pytanie, które otrzymałem dzięki publikacji w roku 2011 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pamiętnika Karola Cholewińskiego w książce "Podolszyce-tu wracałem" 

W czasie istnienia jeszcze PSL, zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, które miało za cel pomagać zdemobilizowanym żołnierzom i opiekować się grobami poległych w wojnie lub zamordowanych przez hitlerowców oraz szerzyć kulturę wśród społeczeństwa. Na czele TPŻ stał niezmordowany działacz społeczny, pan Jasiński. ten, zaproponował mi, ażebym zorganizował Koło TPŻ w Podolszycach i prawie wszyscy się zapisali. Żołnierze wracający z wojska, a byli w krytycznych warunkach, otrzymywali bieliznę, ubrania i inne drobne rzeczy oraz produkty żywnościowe, które jako ofiary były zbierane po sklepach prywatnych, a wieś również dawała, co kto mógł. W kilka lat TPŻ liczebnie się rozrosło. Polskiego żołnierza, który poległ w 1939 roku i pochowanego na cmentarzu ewangelickim w Podolszycach, ekshumowano przez Żaglewskiego Józefa i Krawczyńskiego Zygmunta i przeniesiono na cmentarz katolicki w Imielnicy. Ufundowano płytę z napisem „ ŻOŁNIERZ NIEZNANY TPŻ PODOLSZYCE”. Pielęgnacje tego grobu powierzono Szkole w Podolszycach i uczniowie opiekują się do dnia dzisiejszego. Często są świeże kwiaty, a 1 listopada, w Święto Zmarłych, pali się znicz.

Mogiłą Nieznanego Żołnierza w Imielnicy została odnowiona prawdopodobnie przez osoby prywatne, nie ma przy niej niestety znaku Miejsce Pamięci Narodowej. Sto lat temu Polska odzyskała niepodleglość. Zachęcać się powinno, aby organizacje, które na sztandarach mają wypisane słowo patriotyzm dokonali przeglądu znikających Miejsc Pamięci Narodowej i ustawienie nowych. 

Pamięć o bohaterwch narodowych nie rodzi się w krzykliwych Marszach Niepodległości, ale w ciszy cmentarzy przy zapalonych zniczach i wiązankach kwiatów,  przy Ich mogiłach. O nich przypomina znak Miejsce Pamięci Narodowej, który coraz częściej znika z przestrzeni publicznej.

 

 

WIADOMOŚCI, os.IMIELNICA - więcej informacji