3°C bezchmurnie

Niepodległościowy Grand Prix w siatkówce dziewcząt

sport, Niepodległościowy Grand siatkówce dziewcząt - zdjęcie, fotografia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku zaprasza do udziału w Niepodległościowym Grand Prix Płocka w siatkówce dziewcząt. Cykl rozegrany zostanie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w poszczególnych turniejach nie zobowiązuje szkoły do udziału w całym cyklu NGP. Pierwsze zawody z cyklu odbędą się 30 października w kategorii czwórek. Zgłoszenia przyjmuje nauczyciel w-f Rafał Podolewski osobiście lub email: [email protected]   Pierwszy turniej czwórek rozegrany zostanie 30 października, zaś pozostałe kategorie w listopadzie. Patronat nad cyklem objął Paweł Papke, który po raz kolejny wspiera płocką siatkówkę 

Regulamin Niepodległościowego Grand Prix w siatkówce dziewcząt

  • Cel imprezy:

- uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

- popularyzacja siatkówki

- zachęcenie dziewcząt do aktywnego spędzania czasu wolnego

- wyłonienie najlepszych szkół w cyklu Niepodległościowego Grand Prix

  • Organizatorzy:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

  • Termin i miejsce:

- Zawody zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku w budynku A przy ul. Kossobudzkiego 7

-NGP zostanie rozegrane w kategoriach: rzucanki siatkarskiej, dwójek, trójek, czwórek i szóstek siatkarskich w październiku i listopadzie 2018 r.

- o terminach poszczególnych zawodów szkoły zostaną poinformowane w odrębnych komunikatach

  • Uczestnictwo:

-w NGP mogą brać udział uczennice szkół podstawowych bez przeciwwskazań do uprawiania sportu

- kategorie wiekowe:

Rzucanka siatkarska – rocznik 2008 i młodsze

Dwójki siatkarskie – rocznik 2008 i młodsze

Trójki siatkarskie – rocznik 2007 i młodsze

Czwórki siatkarskie – rocznik 2006 i młodsze

Szóstki siatkarskie – rocznik 2004 i młodsze

  • Sposób przeprowadzenia NGP:

-Niepodległościowe Grand Prix ma charakter cykliczny, składający się z pięciu turniejów

- do końcowej punktacji NGP wlicza się wyniki najlepszego zespołu danej szkoły z wszystkich pięciu turniejów

- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów do poszczególnych turniejów

Przy nierozegraniu meczów o dalsze lokaty, punkty będą dzielone proporcjonalnie do równorzędnych miejsc

  • Przepisy gry:

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS z dostosowaniem do poszczególnych kategorii wiekowych

  • Punktacja:

- po każdym turnieju przyznawane będą punkty dla wszystkich drużyn według klucza:

1 miejsce 20 punktów

2 miejsce 18 punktów

3 miejsce 16 punktów

4 miejsce 14 punktów

5 miejsce 12 punktów

6 miejsce 10 punktów

7 miejsce 8 punktów

8 miejsce 6 punktów

9 miejsce 4 punkty

10 i kolejne miejsca 1 punkt

- Do klasyfikacji Niepodległościowego Grand Prix będą liczone punkty zdobyte przez najlepszy zespół w danej kategorii rozgrywek

  • Nagrody:

- za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych turniejach uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale

- dla czterech najlepszych szkół w cyklu Niepodległościowe Grand Prix przewidziane są pamiątkowe puchary

  • Zgłoszenia:

- terminy zgłoszeń do poszczególnych turniejów będą przesyłane do szkół wraz z informacją o zawodach

  • Inne postanowienia:

- uczestnictwo w poszczególnych turniejach nie zobowiązuje szkoły do uczestnictwa w Niepodległościowym Grand Prix

- sprawy sporne rozstrzyga organizator

- każdy uczestnik musi mieć podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku.

 sport, MIASTO PŁOCK - więcej informacji