2°C bezchmurnie

Nominacje dla Powiatowej Rady Rynku Pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY, Nominacje Powiatowej Rynku Pracy - zdjęcie, fotografia

Członkowie PRRP odebrali z rąk starosty płockiego Mariusza Bieńka i wicestarosty Iwony Sierockiej nominacje na nową kadencję. Po raz kolejny przewodniczącym został Bogusław Jankowski, a jego zastępcą Zbigniew Maruszewski.

 

Uroczystość odbyła się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Starosta Mariusz Bieniek podkreślił, że Powiatowa Rada Rynku Pracy (wcześniej Powiatowa Radą Zatrudnienia) wywiązuje się ze swoich obowiązków, działając dla poprawy sytuacji na rynku pracy powiatu płockiego. – Stopa bezrobocia w powiecie płockim wynosi obecnie 15,6 procent. W porównaniu ze stanem sprzed kilku lat to zdecydowana poprawa, co jest też zasługą Powiatowej Rady Zatrudnienia. Cieszę się więc, że będziemy współpracować przez kolejne lata praktycznie w tym samym składzie – mówił Mariusz Bieniek. – Najpierw stawiamy na pracę z przedsiębiorcami, biznesem. Pomagamy im stworzyć warunki pracy, a później zajmujemy się bezrobotnymi. Tylko takie działanie ma sens. Wierzę, że poniżej pewnego progu z pewnością nie zejdziemy.

Nominacje na kadencję 2016-2020 otrzymało 13 osób:
Robert Bednarski (zgłoszony przez Business Centre Club)
Grażyna Cieślik (zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej)
Leon Dąbkowski (zgłoszony przez Związek Rzemiosła Polskiego)
Bogusław Jankowski (zgłoszony przez Radę Powiatu w Płocku)
Mirosław Kłobukowski (zgłoszony przez Konfederację Lewiatan)
Ewa Kowalak (zgłoszona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego)
Lech Księżakowski (zgłoszony przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego)
Lech Latarski (zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
Renata Maćkiewicz (zgłoszona przez Forum Związków Zawodowych)
Zbigniew Maruszewski (zgłoszony przez Mazowiecką Izbę Rolniczą)
Marianna Stawicka (zgłoszona przez Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych)
Stanisław Szkopek (zgłoszony przez NSZZ „Solidarność”)
Krzysztof Wielec (zgłoszony przez Zarząd Powiatu w Płocku)

Powiatowa Rada Rynku Pracy to doradczy organ starosty działający na mocy ustawy. Jej zadania to między innymi inspirowanie przedsięwzięć, które zmierzają do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

Nominacje dla Powiatowej Rady Rynku Pracy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

POWIATOWY URZĄD PRACY, - więcej informacji