2°C bezchmurnie

Obrońcy sądów nie zasypiają

– Nie zaśnij Rodaku Choć uśpić próbują cię kasą Nie zaśnij Choć trwa marsz cwaniaków Ty trzymaj i poziom i fason  Nie zaśnij nadzieją, choć pragną pogrążyć Cię we śnie.Nie zaśnij historią, nie ufaj sondażom i słowom i nie daj się pisać na nowo,

Podczas IV edycji SuperHit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie Jerzy Kryszak wykonał piosenkę "Nie zaśnij nadziejo..."  do słów Marka Majewskiego i muzyki Jerzego Wassowskiego. Słowa piosenki stały się swoistym hymnem dla osób protestujących przed płockim sądem. 

Przed plockim sądem na placu Narutowicza protestują i ponownie zapalają "światełko w obronie sądów",  ponieważ przekonani są że los naszej ojczyzny jest zagrożony, zagrożona jest niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa. Teraz rozstrzyga się, czy Komisja Europejska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym sprzeczną ze standardami państwa prawa.

Podczas protestu widoczne były napisy "WOLNE SĄDY", "EUROPO NIE ODPUSZCZAJ"

Na przygotowanej ulotce czytamy: „Większość rządząca, ubezwłasnowolniając Trybunał Konstytucyjny, a następnie Sąd Najwyższy, staje się praktycznie władzą absolutną i nieusuwalną. Taki rząd, co pod sztandarami sprawiedliwości społecznej i narodowej łamie Konstytucję – tę samą Konstytucję, którą to społeczeństwo i tenże naród legalnie ustanowili – taki rząd jest władzą antyspołeczną i antynarodową. Każdy rząd, który fałszuje prawo (ten legalnie wybrany także), powinien natychmiast stracić demokratyczny mandat do sprawowania władzy”.

 

– Nie dajmy sobie wmówić, że my donosimy cokolwiek, My po prostu prosimy naszych współobywateli w Europie o pomoc.

Do KE wystosowano list który podpisało ponad sto organizacji.

Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich w Polsce wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapobieżenia postępującemu demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju.

Od przejęcia władzy jesienią 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał systematycznego podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej oraz upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady trójpodziału władzy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Doceniamy i wspieramy wysiłki jakie czyni Komisja na rzecz obrony i przywrócenia rządów prawa w Polsce. Z żalem stwierdzamy, że nie przyniosły one dotąd spodziewanego skutku: rząd polski konsekwentnie ignorował zalecenia i nie podjął czynności, do których Komisja wezwała na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Proces niszczenia wolnych sądów w Polsce zostanie wkrótce dopełniony. 3 lipca na mocy niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym blisko 40 proc. sędziów SN może przejść na wymuszoną przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej już Krajowej Rady Sądownictwa, w pełni kontrolowanej przez rząd. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą.
Komisja Europejska może zapobiec temu scenariuszowi, który w innym przypadku będzie miał dalekosiężne negatywne skutki nie tylko dla Polski, lecz także całej Unii Europejskiej. Możliwe i niezbędnie potrzebne są inne środki niż te przewidziane w Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W ostatnim czasie taką drogę prawną zastosowano wobec polskiego rządu skutecznie, powstrzymując niszczenie Puszczy Białowieskiej, jednego ze skarbców europejskiej przyrody. Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce – także opozycja.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest krytycznie ważny dla przyszłości polskiej konstytucji i rządów prawa. Wobec zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego i spodziewanej likwidacji niezawisłego Sądu Najwyższego nie będzie w Polsce instytucji, która będzie mogła stwierdzić nieważność tych ustaw, które zniszczyły polski ustrój. Jedynym źródłem prawa, na które będzie się można powołać w procesie usuwania skutków obecnego bezprawia mogą być właśnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polscy wyborcy wspierają europejską integrację kraju. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to także nasze instytucje jako obywateli Unii Europejskiej. Unia oparta na rządach prawa i wolnościach obywatelskich jest naszym wspólnym dobrem. Nie możemy dopuścić do tego, by wartości te zostały zaprzepaszczone.

 

Obrońcy sądów nie zasypiają komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji