7°C słabe opady deszczu

Oznaczenie posesji skraca czas dojazdu służbom ratunkowym

NA SYGNALE, Oznaczenie posesji skraca dojazdu służbom ratunkowym - zdjęcie, fotografia

W Płocku i powiecie płockim jest wiele posesji, które nie mają oznaczeń w postaci numerów oraz nazwy ulicy, do której administracyjnie są przypisane. Właściwe oznakowanie posesji, jest istotne dla bezpieczeństwa, gdyż w przypadku zagrożenia, skraca czas dojazdu na miejsce służbom ratunkowym.

Policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową i przeprowadzają interwencje w budynkach, gdzie takie interwencje są zgłaszane, bardzo często zmuszeni są do szukania adresu, pod którym została zgłoszona prośba o interwencję. Powodem tego jest brak widocznego oznakowania budynków numerem oraz nazwą ulicy, do której administracyjnie budynek jest przypisany. W czasie, gdy istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia interwencji, czas od zgłoszenia do jej podjęcia przez funkcjonariuszy może się niepotrzebnie wydłużyć, gdyż policjanci z uwagi na brak oznaczenia budynku, będą szukać konkretnego adresu.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której może być zagrożone życie lub zdrowie ludzkie, natomiast pomoc służb ratunkowych może pojawić się o kilka minut za późno, gdyż służby zmuszone będą do poszukiwania konkretnego budynku, gdzie to zagrożenie miało miejsce.

W związku z powyższym płoccy policjanci apelują do właścicieli i administratorów posesji o oznaczenie swoich budynków i zarządzanych obiektów w taki sposób, aby służby ratunkowe mogły bez większych problemów odczytać numery i nazwy ulicy, do których te obiekty administracyjnie są przypisane.

Funkcjonariusze przypominają jednocześnie, że obowiązek oznaczenia posesji wynika z przepisów prawa. Został on zawarty w art. 64 Kodeksu Wykroczeń. Za niedopełnienie tego obowiązku w Kodeksie Wykroczeń została określona kara grzywny do 250 zł.

Korzyści jakie płyną z oznakowania posesji, to nie tylko jednak zaoszczędzenie w/w. kwoty, ale przede wszystkim spowodowanie, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, służby ratunkowe dotrą na miejsce szybciej.

Policjanci zatem zwracają się z apelem do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego o niebagatelizowanie tego obowiązku, ponieważ te kilka minut jakie może zająć szukanie adresu służbom ratowniczym, czy mundurowym może mieć decydujące znaczenie w kontekście ratowania zdrowia i życia.

NA SYGNALE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji