6°C lekkie zachmurzenie

Pani Radna ratuje życie Płocczan

ZDROWIE, Radna ratuje życie Płocczan - zdjęcie, fotografia

Daria Domosławska od niedawna Radna Rady Miasta Płocka, Instruktor Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, wykładowca na dwóch Uczelniach Wyższych.

Skromna i uśmiechnięta. Spotkać ją można wszędzie tam, gdzie mówi się o ratowaniu zdrowia i życia. Również na sesjach Rady Miasta Płocka. Aktywna w składaniu interpelacji i co najważniejsze skuteczna. To dzięki Darii Domosławskiej będziemy mieli defibrylatory w miejscach użyteczności publicznej i będzie ich dużo i w wielu miejscach, praktycznie na każdym osiedlu.
Najnowszym pomysłem sa koperty życia, o których opowiada sama ... z danych statystycznych wynika, że w ostatnich latach nastąpił wzrost populacji osób starszych w naszym mieście. Duży odsetek stanowią też osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i samotne.
Płock jako miasto przyjazne mieszkańcom, szczególnie seniorom doskonale zna i rozumie potrzeby jego mieszkańców. „Koperta życia” ma na celu ułatwienie niesienia pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i samotnym w stanach zagrożenia ich życia i zdrowia, głównie w sytuacji, kiedy lekarze i ratownicy medyczni muszą szybko reagować. Brak kontaktu ze starszym człowiekiem np. będącym po udarze i mającym kłopoty z mówieniem może dramatycznie opóźnić akcję medyczną. Ludzie starsi, niepełnosprawni, mieszkający samotnie często potrzebują szybkiej pomocy, a nie zawsze wiadomo jaki jest ich stan zdrowia. Istotą „Koperty życia” jest przyspieszenie dotarcia do kluczowych informacji ratujących życie, usprawnienie pracy ratowników medycznych, skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej w domu osoby wzywającej pomocy.
Wychodząc naprzeciw potrzebie usprawnienia opieki nad osobami starszymi, samotnymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi wnoszę o wprowadzenie projektu „Koperta życia”. Umieszczona w ustalonym miejscu – lodówka (oznaczona naklejką) –koperta z ważnymi informacjami pozwoli na usprawnienie pracy służb ratunkowych podczas akcji. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie i możliwości kontaktu z rodziną/opiekunem w jednym miejscu. Informacje zawarte w „Kopercie życia” ułatwią ratownikom podjęcie właściwego działania a czasami nawet wyeliminują konieczność transportu na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) w celu zdiagnozowania choroby.
SKĄD POMYSŁ ? O potrzebie wprowadzenia Koperty Życia przekonałam się jako: fizjoterapeuta – mając ciągły kontakt z pacjentami, wiem, że mają oni problemy w określeniu leków jakie przyjmują, alergii, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK – propagujący konieczność udzielania szybkiej pierwszej pomocy i bezpieczeństwo, zwykły człowiek, który bardzo często spotyka się z nagłymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu człowieka, którym towarzyszy stres ograniczający działanie.
Dokumentem, który w pewnym sensie ułatwia kontakt z rodzinami osób poszkodowanych w wypadkach jest Karta ICE (In Case of Emergency). W tym dokumencie noszonym przy sobie podajemy namiary na osoby, które coś wiedza na temat zdrowia właściciela lub powinny być powiadomione o zdarzeniu. Można również wpisać w telefon pod hasło ICE wpisać numer kontaktowy do osoby bliskiej. Jednak zależało mi na tym, żeby Płocczanie otrzymali dokument , który będzie zawierał więcej informacji.
Koperta życia nie jest pomysłem nowatorskim. Pomysł zrodził się w Anglii, a w Polsce jako pierwsi podchwycili go pracownicy socjalni z Wejherowa w 2014 roku. Następnie inne miasta zaczęły ją rozpropagowywać. Pomysł na Kopertę Życia został pozytywnie przyjęty przez Wydział Zdrowia UM Płocka. Po pojawieniu się interpelacji kontaktowali się ze mną przedstawiciele Gostynina Już niedługo Gostynin będzie miał Koperty Życia. O to właśnie chodzi by były powszechne. Dobrymi pomysłami trzeba się dzielić i je powielać. Karta informacyjna zawarta w Kopercie Życia została stworzona na podstawie istniejących już Kopert. Ponieważ najczęściej będą ja czytać głównie ratownicy, poprosiliśmy o zaopiniowanie Koperty Życia Pogotowie Ratunkowe. Koperta uzyskała pozytywną opinię SPZOZ WSPRiTS w Płocku oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.

NA CZYM POLEGA? Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście. Przygotowany zestaw zawiera ankietę z kopertą oraz dwie naklejki - jedną z nich należy przykleić na kopertę, drugą na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, alergii, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Co należy zrobić, żeby mieć własną Kopertę Życia?

1. odebrać zestaw,

2. wypełnić ankietę,

3. oznakować lodówkę i umieścić w niej Kopertę Życia.

DLACZEGO LODÓWKA A NIE SZAFKA CZY SZUFLADA? Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Jest to miejsce do którego łatwo jest dotrzeć, często też trzymane są w niej leki.

W naszą akcję zaangażowane są placówki podstawowej opieki zdrowotnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać w:

➢ Urzędzie Miasta Płocka - Biuro Obsługi Klienta pl. Stary Rynek 1

➢ Urzędzie Miasta Płocka - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, al. Piłsudskiego 6

➢ Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Socjalnych, ul. Wolskiego 4

➢ placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Mam już pierwsze informacje od lekarzy POZ, że pacjenci pytają o Kopertę Życia i chętnie ją pobierają.


APEL do wszystkich, którzy przeczytali artykuł. Proszę o dzielenie się informacją o Płockiej Kopercie Życia z rodzinami, ze znajomymi, sąsiadami i zaopatrzeniu w nią seniorów, osoby samotne i niepełnosprawne. Mam nadzieję, że Koperta Życia stanie się tak popularna, że każdy ją będzie miał i trzymał w lodówce.

Pani Radna ratuje życie Płocczan komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

ZDROWIE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji