2°C bezchmurnie

PKN ORLEN - ćwiczenia służb ratowniczych

Kiedy: 2017-08-24 , godzina: 10:30 | Gdzie: PKN ORLEN

PKN Orlen - wiadomości ze Spółki , ORLEN ćwiczenia służb ratowniczych - zdjęcie, fotografia

Płock, 22.08.2017 r.

 

Służby ratownicze PKN ORLEN przeprowadzą ćwiczenia w najbliższy czwartek

 

W najbliższy czwartek 24 sierpnia na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku zostaną przeprowadzone wewnętrzne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN. Udział w manewrach wezmą także pracownicy ORLEN Ochrony, Biura i Higieny Pracy, Centrum Medycznego, Zespół Bezpieczeństwa Procesowego, Działu Spraw Obronnych oraz Wydziałowi Ratownicy Chemiczni.​​ Służby przewidują w tym dniu użycie syren alarmowych oraz podawanie komunikatów głosowych na Bloku Hydrokrakingu, gdzie zostaną prowadzone działania. Ćwiczenia przeprowadzane są cyklicznie i służą doskonaleniu umiejętności oraz sprawdzeniu funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania.

 

Manewry, które rozpoczną się od godz. 10:30 zostaną zrealizowane w oparciu o wybrane potencjalne scenariusze przewidziane w obowiązujących Planach Operacyjno-Ratowniczych dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Tym razem założeniem taktycznym do ćwiczeń będzie emisja siarkowodoru z rozszczelnionego rurociągu dochodzącego do zbiornika. Jak zwykle przy tego typu ćwiczeniach służby ratownicze zwracają uwagę, że na terenie całego Zakładu Produkcyjnego oraz w jego okolicach mogą być słyszalne syreny, jak i komunikaty głosowe wydawane w wewnętrznym systemie ostrzegania.

 

Przypomnijmy, iż ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze odbywają się na terenie Zakładu Produkcyjnego cyklicznie. Ich przeprowadzanie ma wpływ na usprawnienie działań przygotowawczych zachowania się ratowników na wypadek sytuacji niespodziewanego wydarzenia. W tym roku podobne manewry zostały przeprowadzone w lutym na instalacji Odzysku Wodoru, w marcu na instalacji Destylacji Rurowo Wieżowej w obszarze Rafinerii, w kwietniu na Krakingu Katalicztycznym oraz w czerwcu na Wydziałach Butadienu i Eteru oraz instalacja Eteru. Każde ćwiczenia mają inny scenariusz, który polega na sprawdzeniu, czy służby ratownicze reagują zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

pozdrawiamy
Biuro Prasowe | Press Office
Obszar Komunikacji Korporacyjnej | Corporate Communication Area
PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników podlega ochronie i jest objęta zakazem ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie ujawnianie, w tym przekazanie osobom trzecim, rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość, a następnie usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. PKN ORLEN S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, a Polish company, with its registered office at Chemików 7, 09-411 Płock, Poland

entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 28860 NIP: 774-00-01-454, share capital/paid up capital: 534.636.326,25 PLN

NOTE: Information contained in this message or any attachments thereto may be protected and withheld from disclosure. Please be advised that if you are not the intended addressee or an authorised recipient of the addressee, any disclosure of this message, including forwarding it or any attachments thereto to third parties, dissemination, distribution, reproduction or any similar activity is prohibited. If you are not the intended recipient of this message, please promptly notify the sender by replying to this message, and then delete it from your computer without opening the attachments. Thank you. PKN ORLEN S.A.

 

 

PKN ORLEN - ćwiczenia służb ratowniczych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

PKN Orlen - wiadomości ze Spółki , MIASTO PŁOCK - więcej informacji