3°C rozproszone chmury

Płocki raport drogowy 10 – 11 listopada 2017

Kiedy: 2017-11-10 , godzina: 06:00 | Gdzie: Płock

WIADOMOŚCI, Płocki raport drogowy listopada - zdjęcie, fotografia


Informujemy, gdzie w dniu 10 listopada będą prowadzone naprawy na ulicach w Płocku. Zamknięte dla ruchu odcinki ul. Bielskiej, Harcerskiej, Wiadukt, Ostatniej, Rybaki.

 

Bieżące naprawy jezdni i chodników będą dziś prowadzone na ulicach:

- ARMII KRAJOWEJ - naprawa chodnika,

- OBROŃCÓW HELU - naprawa drogi płytami drogowymi.

 

ul. Bielska - zamknięta dla ruchu

Ww dniach 8 - 10 listopada Miejski Zarząd Dróg całkowicie zamyka przejazd ul. Bielską w rejonie powstającego węzła obwodnicy Płocka i zaczyna jej asfaltowanie. Każdego z tych trzech dni ulica pozostanie zamknięta od godz. 9.00 do 17.00.W środę – czyli pierwszego dnia – prace będą trwały na odcinku od pętli autobusowej do ronda na skrzyżowaniu z ul. Wiadukt. Oznacza to, że nieprzejezdne pozostanie tego dnia skrzyżowanie ul. Bielskiej z Sierpecką. W czwartek – drugiego dnia – we wspomnianych godzinach prace będą trwały na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierpecką do wyremontowanego już odcinka ul. Bielskiej obok giełdy samochodowej. I odcinek ten pozostanie nieprzejezdny, natomiast przejezdne będzie już skrzyżowanie Bielskiej z ul. Sierpecką. W piątek 10 listopada z kolei nieprzejezdny stanie się od godz. 9.00 odcinek ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. Wiadukt do skrzyżowania z ul. Sierpecką. 

MZD chce wykorzystać sprzyjającą jeszcze takim pracom pogodę. Choć nie da się do końca wykluczyć, że terminy – właśnie z powodu pogody – mogą się wydłużyć i część prac przesunie się na weekend. 

 

Ograniczenia w ruchu 10-11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

W sobotę 11 listopada 2017 r. (Narodowe Święto Niepodległości) autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na niedzielę. W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości,organizowanymi na Palcu Obrońców Warszawy przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,w dniu 11 listopada 2017 roku w godz. 9.25 - 9.40 nie będzie czynny przystanek przy Pl. Obrońców Warszawy. Dostępne będą przystanki na ul. Kwiatka i przy Gradowskiego.

W związku z zamknięciem ulicy Kolegialnej, pl. Obrońców Warszawy i pl. Dąbrowskiego na czas imprezy pn. XI Bieg Niepodległości ulicami miasta Płocka w piątek 10 listopada 2017 r. w godzinach od ok. godz. 11:00 do ok. 12:30 autobusy linii 0, 2, 4, 7, 15, 19, 20, 22, 24 i 140 zostaną skierowane na trasy objazdowe Alejami Jachowicza. W ww. godzinach nie będą obsługiwane przystanki: Ostatnia, Kwiatka, pl. Obr. Warszawy, Gradowskiego i Szpital Św. Trójcy. Na trasach objazdowych autobusy zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Ulicą Sienkiewicza autobusy kursować będą bez zmian.

 

ul. Rybaki

W związku z rewitalizacją bulwarów wiślanych od dnia 3 października ul. Rybaki została całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kawieckiego do amfiteatru. Dojazd do amfiteatru, Morki, zalewu Sobótka jest możliwy wyłącznie od ul. Parowa i Szpitalnej. Prosimy o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

 

ul. Ostatnia - przebudowa kanalizacji ogólnospławnej

Wodociągi Płockie realizują zadanie ”Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”. Koszt inwestycji to 2 029 045 zł netto. Jest to kontynuacja podjętych w latach 2013-2016 działań w zakresie rozdziału kanalizacji w centrum miasta. Nowo powstała, kanalizacja deszczowa o  długości ponad 600 m zostanie włączona do wykonanej  w poprzednich etapach  kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego.  

Wody opadowe zostaną odprowadzone do wybudowanej przy współudziale środków unijnych w 2015 r. oczyszczalni wód opadowych. W kosztach inwestycji partycypuje Miasto Płock. W 2017 roku przekazano Spółce na ten cel kwotę 800 tys. zł z Budżetu Miasta Płocka. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg, który również bierze udział w finansowaniu części drogowej. W ramach zadania powstaną nowa nawierzchnia jezdni i chodniki. 

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie (lider) oraz płockie przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane "WASKOP". Koszt inwestycji to 2 029 045 zł netto. Termin realizacji umowy wynosi 7 miesięcy. 

Ulica Ostatnia pozostanie wyłączona z ruchu od 12 września do końca 2017 r. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji.

 

Dobrzykowska, Portowa - budowa drogi rowerowej

Na ulicach Dobrzykowska i Portowa trwa budowa drogi rowerowej. Obowiązuje czasowa organizacja ruchu, ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni. Apelujemy o zachowanie ostrożności!

 

Pasaż Roguckiego

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku" Pasaż Roguckiego jest terenem budowy i pozostaje zamknięty dla ruchu pieszych. Prosimy o zachowanie ostrożności i niewchodzenie na teren budowy. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2018 r.

 

Zmiana organizacji ruchu na Kostrogaju

W związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo" na ulicach: Wiadukt, Kostrogaj, Przemysłowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Od środy 19 lipca zamknięta dla ruchu jest ul. Wiadukt na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Kostrogaj. Zachowany zostanie dojazd do firm, które funkcjonują przy zamykanym odcinku. 

Od poniedziałku 24 lipca zamknięta dla ruchu jest ul. Kostrogaj (odcinek wykonany z betonowej trylinki). Zamykane dla ruchu będą odcinki o długości 100-150 metrów aby zapewnić obsługę firm zlokalizowanych w tej części miasta.

Od poniedziałku 24 lipca trwa przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do skrzyżowania z ul. Kostrogaj (do Powiatowego Urzędu Pracy). Ul. Przemysłowa będzie przebudowywana połówkowo, aby umożliwić przejazd.

Zgodnie z umową przebudowa ulic na Kostrogaju zakończy się latem 2018 r. Kontrakt ten opiewa na 24,5 mln zł, z czego 10,5 mln zł wynosi dotacja z Unii Europejskiej. W ramach  zadania nastąpi rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowana ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni chodników, zatok postojowych, budowy drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej. 

Objazdy autobusów KM Płock

 

ul. Długa - czasowa organizacja ruchu - obwodnica Płocka - III etap

W poniedziałek 26 czerwca została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Długiej w związku z budową III etapu obwodnicy północno-zachodniej Płocka.

W rejonie budowanego węzła „Długa” zostały wprowadzone:

- zwężenie jezdni,

- ograniczenie prędkości do 30km/h,

- zakaz wyprzedzania,

- zakaz ruchu pieszych.

Apelujemy o stosowanie się do nowej organizacji ruchu i zachowanie ostrożności.

 

ul. Harcerska

Inwestycja na ul. Harcerskiej zgodnie z umową miała zakończyć się do 16 października. Zgodnie z podpisanym aneksem termin zakończenia zmieniono na 14 listopada 2017 r.

 

Obwodnica Płocka – II etap – czasowa organizacja ruchu 

W związku z budową obwodnicy północno-zachodniej Płocka w środę 19 kwietnia nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Bielskiej (DK60) na odcinku między ulicami Wiadukt – Sierpecka. Apelujemy o ostrożność.

Ze względu na rozpoczęcie prac związanych z budową wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bielskiej (DK60) i wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 033, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania ruchu  dojdzie do zamknięcia istniejącej ulicy Bielskiej i skierowania ruchu w obu kierunkach na objazd który zostanie poprowadzony częściowo po wykonanym docelowym układzie  łącznic węzła „Bielska”. Na czas funkcjonowania objazdu zakłada się całkowite odseparowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów, wyznaczony zostanie tymczasowy ciąg pieszy o szerokości 1,5-2 m poza jezdnią . Na odcinkach, gdzie ciąg pieszy będzie prowadzony bezpośrednio przez teren budowy zostanie on wygrodzony.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w środę 19 kwietnia przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Planuje się, że objazd będzie obowiązywać do końca października 2017 r.

Schemat objazdu: do pobrania w PDF

Wjazd i wyjazd w ulice Jędrzejewo jest możliwy wyłącznie od ul. Otolińskiej. Wjazd i wyjazd z ul. Bielskiej jest całkowicie zamknięty dla ruchu (dojazd wyłącznie dla pojazdów obsługujących budowę obwodnicy). Inwestycję realizuje firma Skanska. Planowane zakończenie inwestycji (II etap obwodnicy Płocka) – listopad 2017 r.

W związku z przebudową ulicy Bielskiej od piątku 29 września 2017 r. od godz. 8 do odwołania (wstępnie na okres ok. 4 tygodni) zamknięta dla ruchu będzie pętla Cm. Komunalny. Autobusy linii 4, 15 i 24 w kierunku centrum odjeżdżać będą z przystanku tymczasowego zlokalizowanego na parkingu ok. 50 m za pętlą w kierunku Bielska (patrz mapa).

Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu!

źródło: UM Płock

Płocki raport drogowy 10 – 11 listopada 2017 komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

WIADOMOŚCI, - więcej informacji