7°C słabe opady deszczu

Policja - spotkanie z mieszkańcami Drobina

| Gdzie: Drobin

NA SYGNALE, Policja spotkanie mieszkańcami Drobina - zdjęcie, fotografia

Wczoraj w Drobinie, w powiecie płockim, odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu. Podczas spotkania mieszkańcy miasta i gminy Drobin zostali zapoznani ze stanem bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Drobin oraz powiatu płockiego. Policjanci przypomnieli również zasady korzystania z aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W debacie poświęconej bezpieczeństwu wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Drobin, przedstawiciele władz samorządowych Drobina z Burmistrzem Panem Andrzejem Samorajem, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku, z członkiem Zarządu Powiatu Panem Krzysztofem Wielcem oraz Komendant Miejski Policji w Płocku Pan nadkom. Sławomir Żelechowski i policjanci z Płocka oraz Posterunku Policji w Drobinie.

Podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Płocku oraz Kierownik Posterunku Policji w Drobinie omówili stan bezpieczeństwa w mieście i gminie Drobin oraz na terenie całego powiatu płockiego. Komendant zwrócił uwagę uczestnikom spotkania na fakt, że w 2017 roku na terenie miasta i gminy Drobin odnotowano spadek przestępczości przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw. Zaznaczył jednak, że taki stan rzeczy był możliwy do uzyskania również dzięki bardzo dobrej współpracy Policji  z Samorządem Drobina oraz Starostwem Powiatowym w Płocku.

Policjanci, łącząc się online ze stroną Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przypomnieli cele jakim ma służyć to narzędzie oraz w jaki sposób można z niego korzystać. Kierownik Posterunku Policji omówił przy tej okazji stan realizacji spraw, które za pośrednictwem KMZB zostały zgłoszone na terenie miasta i gminy Drobin w 2017 roku.

Ważnym elementem spotkania było również przedstawienie sylwetek dzielnicowych z Posterunku Policji w Drobinie oraz ich zadań priorytetowych. Prezentując dzielnicowych policjanci przypomnieli również o aplikacji Moja Komenda ułatwiającej m.in. kontakt z dzielnicowymi.

Po prezentacji dzielnicowych nastąpiła dyskusja z udziałem mieszkańców. W dyskusji poruszone zostały sprawy dotyczące infrastruktury drogowej w Drobinie, jeden z mieszkańców poprosił o uściślenie danych dotyczących przestępczości na terenie miasta i gminy Drobin oraz na terenie powiatu płockiego. Komendant Żelechowski ustosunkował się również do pytań dotyczących możliwości utworzenia w Drobinie Komisariatu Policji.

Wczorajsza debata wpisuje się w program debat społecznych, które prowadzone są na terenie całego Mazowsza. W Drobinie policjanci spotkali się z mieszkańcami już po raz trzeci. Efektem tych spotkań było m.in. uzupełnienie stanu kadrowego Posterunku Policji w Drobinie o jednego funkcjonariusza czy też poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Drobin. Powyższe sprawy były zgłaszane przez mieszkańców w formie wniosków na poprzednich debatach.

Jak więc widać, spotkania tego typu przynoszą wymierne korzyści w kierunku poprawy poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności.  

 

źródło KMP Płock

asp. szt. K. Piasek

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/

Policja - spotkanie z mieszkańcami Drobina komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

NA SYGNALE, - więcej informacji