2°C bezchmurnie

Policja - statystyki

Kiedy: 2018-01-09 , godzina: 12:00 | Gdzie: Powiat Płock

NA SYGNALE, Policja statystyki - zdjęcie, fotografia

Statystyki policyjne za rok 2017, w porównaniu do roku 2016.
 
lp.    rodzaj przestępstwa    ilość 2016    ilość 2017    różnica    % wykrycia 2016    % wykrycia 2017       
1.    Liczba przestępstw ogółem    3662    3031    - 631    66,4    66,3       
2.    Przestępstwa kryminalne łącznie    2351    1914    - 437    53,8    54,6       
3.    Rozbój    41    35    - 6    80,5    97,1       
4.    Bójka i pobicie    48    23    - 25    87,5    82,6       
5.    Uszczerbek na zdrowiu    40    61    +21    82,5    90,2       
6.    Kradzież z włamaniem     594    274    - 320    49,1    21,5       
7.    Kradzież     533    494     - 39    30    37,1       
8.    Kradzież samochodu    32    36    +4    21,9    19,4       
9.    Uszkodzenie rzeczy    275    213    - 62    30,2    32,2       
Przestępstwa drogowe       
10.    Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym    418    320    - 98           
11.    Liczba przeprowadzonych przez policjantów badań
na zawartość alkoholu    95829    99167    +3338            
12.    Ilość wypadków ogółem    276    221    - 55            
13.    Wypadki ze skutkiem śmiertelnym    18    17    - 1            
14.    Ofiary śmiertelne    20    17    - 3            
15.    Ranni    325    285    - 40         

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych:
                                                                                                                2016 rok        2017 rok
1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu/ przejścia                       –   94                     97
2. Niebezpieczna prędkość                                                                 – 105                    71
3. Nieprawidłowe wymijanie, wyprzedzanie, omijanie, cofanie         –   18                 23
4. Błędy osób pieszych                                                                        –   22                      12       

Porównując statystyki można zauważyć, że miniony rok był bezpieczniejszy od roku 2016.
Odnotowaliśmy bowiem spadki ilości przestępstw w większości poszczególnych kategorii. Bardzo poważnie zmniejszyła się również liczba nietrzeźwych kierujących mimo zdecydowanie większej liczby przeprowadzonych przez policjantów badań kierowców na zawartość alkoholu. Cieszy także spadek liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym i ofiar tych wypadków, jednak należy mieć świadomość, że każdy wypadek, w którym giną ludzie jest tragedią dla rodzin ofiar i dlatego działania policjantów prowadzone w bieżącym roku będą skierowane na dalsze ograniczanie liczby wypadków zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym. Patrząc na przyczyny wypadków można stwierdzić, że głównie są to: wymuszenia pierwszeństwa,  niebezpieczna prędkość i nieprawidłowe manewry kierowców. Dlatego policjanci szczególną uwagę zwrócą  na tego rodzaju wykroczenia, aby w ten sposób w dalszym ciągu poprawiać bezpieczeństwo na drogach w Płocku i powiecie płockim.
W 2017 roku odnotowaliśmy w porównaniu do roku 2016 spadki ilości przestępstw
w większości kategorii. Jednak rok bieżący będzie czasem, w którym będziemy intensyfikować swoje działania w celu dalszej poprawy wykrywalności we wszystkich kategoriach przestępstw, zwłaszcza w przestępstwach kradzieży z włamaniem, gdyż w ubiegłym roku zanotowaliśmy spadek wykrywalności w tej kategorii przestępstw.


źródło KMP Płock

Policja - statystyki komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

NA SYGNALE, - więcej informacji