2°C bezchmurnie

PSL chcą wzmocnić pozycję sołtysa

Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności przypada 11 marca  Podczas konferencji prasowej w poniedziałek, w budynku PSL, przedstawiciele ludowców tłumaczyli, ze sołtysi pełnią olbrzymią rolę jako liderzy społeczności lokalnych.

Bardzo ważną pozycję w codziennym życiu wsi posiada sołtys. To on jest łącznikiem między lokalną społecznością, a samorządem. Obecne przepisy nie regulują w pełni jego zadań i nie doceniają jego pozycji. Ustawa wyszczególnia dokładne kompetencje nie tylko sołtysa, ale również innych organów sołectwa. Ponadto mienie, którym dysponują będzie dokładnie określone przez gminę. Rady gminy będą ustalały na jakiej podstawie sołtysi oraz rada sołecka otrzyma diety czy zwrot kosztów podróży służbowej.Projekt zakłada umożliwienie sołectwom działanie na zasadach organizacji pożytku publicznego. Ma to zapewnić szersze spektrum możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację planowanych działań.

Historycznie ujmując temat należy przypomnieć: Sołtysem mógł zostać szlachcic, mieszczanin, a w późniejszym okresie także bogaty chłop. Do praw sołtysa należało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, partycypowanie w dochodach feudała (1/6 czynszów i 1/3 kar sądowych), prawo posiadania jatek (kramy rzeźnicze), karczmy, młyna, itp. Miał także obowiązek konnej służby wojskowej, a w czasie wojny musiał stawić się z oddziałem złożonym z chłopów.Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców.

Polskie Stronnictwo Ludowe chce wzmocnić pozycję sołtysa w środowisku wiejskiem. O problemach sołtysów mówiła podczas konferencji prasowej Jolanta Kęsicka z Rakowa, przewodnicząca stowarzyszenia sołtysów popwiatu płockiego i sprawująca jednocześnie funkcję sołtysa Sołtysowanie w jej wykonaniu to nie tylko reprezentowanie wsi w urzędzie gminy, ale także szereg działań, które społeczność wsi integrują i aktywizują.Planów i pomysłów ma jeszcze całą masę. 

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

PSL chcą wzmocnić pozycję sołtysa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji