3°C rozproszone chmury

Rewitalizacja a strategia rozwoju - płockie dylematy - konferencja naukowa

Kiedy: 2018-05-18 , godzina: 17:00 | Gdzie: Płock

SPOŁECZNE, Rewitalizacja strategia rozwoju płockie dylematy konferencja naukowa - zdjęcie, fotografia

Towarzystwo Naukowe Płockie zaprasza na konferencję naukową pn.,,Wartość kulturowa zespołu zabudowy podominikańskiej w Płocku”, w dniu 18 maja (piątek) 2018 r. godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku, pl. Narutowicza 8, Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu:
,,Rewitalizacja a strategia rozwoju - płockie dylematy”,


PLAN KONFERENCJI
17:15 - 18:00
,, Archeologia płocka - próba bilansu”
dr Maciej Trzeciecki - archeolog - Instytut Archeologii i Etnologii PAN odczyt pt. 
18:00 - 18:45
,,Zespół klasztorny dominikanów w przestrzeni historycznej Płocka”
mgr Zbigniew Polak - archeolog - kierownik Działu Archeologii Muzeum Historii Miasta Stołecznego Warszawa. 
18:45 - 19:00 Przerwa
19:00 - 19:45
"Dominikanie sandomierscy, czyli jak dbać o zabytek"
mgr Andrzej Gołembnik - archeolog – właściciel firmy INCEDO3D 
Po każdym odczycie pytania uczestników spotkania 
19:30 - 20:00 Dyskusja 
20:00 - 20:15 Podsumowanie konferencji 


Komitet organizacyjny: 
1. mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka - sekretarz Sekcji Nauk Technicznych- 
przewodnicząca zespołu tematycznego ds. Architektury, Urbanistyki,Planowania 
przestrzennego i Rewitalizacji
2. Jerzy Skarżyński - prezes Stowarzyszenia ,,Starówka” 
3. Bogusław Osiecki - prezes Stowarzyszenia ,,Towarzystwo Miłośników Radziwia”

Rewitalizacja a strategia rozwoju - płockie dylematy - konferencja naukowa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji