0°C bezchmurnie

Rolnicy i sadownicy narzekają na dobrą zmianę PIS

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy w zatrudnieniu cudzoziemców. 

  • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
  • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).

O problemach sadowników i rolników mówili rolnicy z powiatu płockiego  na konferencji prasowej w siedzibie PSL-u. Zezwolenie na pracę sezonową będzie można otrzymać po spełnieniu dwóch warunków: należy zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących taką samą pracę oraz udowodnić, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.  Utrudnienia dla rolników i konieczność wielu wizyt w urzędach pracy.

Rolnicy zamiast zająć się swoimi uprawami, PiS wysyła ich do urzędów pracy. Kiedy obcokrajowiec otrzyma pecjalną wizę nowego typu – pozwalającą na wykonywanie pracy sezonowej, rolnik idzie do urzędu pracy i przedstawia kopię ważnego dokumentu pobytowego pracownika, adres zakwaterowania pracownika w Polsce i czeka na zezwolenie na pracę. Za każdy złożony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, sadownik będzie musiał zapłacić 30 zł. jeśli tę kwotę pomnożymy przez ilość zatrudnionych obcokrajowców, daje to sumę która może być nie do udźwignięcia dla zatrudniającego.  Rolnik musi zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie i przetłumaczyć ją na język zrozumiały dla pracownika.

My nie mamy wyspecjalizowanych służb kadrowych ani pomocy prawnej, chcemy produkować a nie siedzieć za biurkiem i wypełniać stos papierów. narzekają na nowe przepisy rolnicy z Mazowsza.

Rolnicy i sadownicy narzekają na dobrą zmianę PIS komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

SPOŁECZNE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji