13°C lekkie zachmurzenie

Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego - START!

Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego rozpoczęta!. Na konferencji prasowej która odbyła się na parkingu przy ulicy Otolińskiej który został  został przyjęty do realizacji i wykonany w ramach czwartej edycji BO. Początek siódmej edycji BO stał się pretekstem dla prezydenta miazsta Płock, Andrzeja Nowakowskiego do przypomnienia, czym jest Budżet Obywatelski, jego główny cel oraz omówienia ponad czterdziestu zrealizowanych już projektów. Wśród nich jest parking na osiedlu Dworcowa przy ulicy Otolińskiej.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka do podziału jest 5 mln zł: 2 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 3 mln zł na osiedlowe. Projekty można zgłaszać od dziś do 13 sierpnia

Projekty do realizacji w 2019 roku będą wybierane jesienią. Głosowanie potrwa od 1 do 14 października. Będzie odbywało się za pośrednictwem internetu, sms-ów albo bezpośrednio - w stałych i mobilnych punktach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każdy z mieszkańców może zagłosować tylko raz, oddając jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy.

Z projektów osiedlowych powstaną dwie listy rankingowe. Pierwsza – „procentowa” ze stosunkiem głosów oddanych na dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla. Druga – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 22 października.

Projekt do realizacji w VII edycji Budżetu Obywatelskego może złożyć każdy mieszkaniec Płocka, który jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy i najpóźniej w dniu składania projektu kończy 16 lat. Projekty mogą złożyć też grupy mieszkańców (w skład których wchodzą osoby zameldowane w Płocku), rady osiedlowe i organizacje pozarządowe.Zgłoszenie jest kompletne, gdy zawiera, poza wypełnionym formularzem, listę poparcia z podpisami minimum 30 osób zameldowanych w Płocku (w przypadku projektu ogólnomiejskiego) albo minimum 15 osób zameldowanych na terenie konkretnego osiedla (w przypadku projektu osiedlowego).

W sześciu dotychczasowych edycjach BOP mieszkańcy wybrali siedemdziesiąt projektów, czterdzieści dwa są już zrealizowane, a na ich wykonanie Miasto wydało ponad 22 mln zł. 

Wśród niezrealizowanych projektów jest m.in. BUDOWA PRZYSTANI MIEJSKIEJ WZOROWANEJ NA HISTORYCZNYM DWORCU WODNYM "PŁOCK", NABRZEŻE WIŚLANE który to projekt otrzymał 2308 głosów od plocczan. Budowa przystani miejskiej jest na dzień dzisiejszy wstrzymana.

Pomysłodawcy tej inwestycji mają nadzieję, że po zakończeniu prac rewitalizacyjnych na płockim nabrzeżu, budowa przystani miejskiej wzorowanej na historycznym dworcu wodnym zostanie zrealizowana i bedzie cieszyć oczy płocczan i turystów, zwłaszcza że prezydent podczas konferencji prasowej w dniu dzisiejszym zwrócił uwagę na fakt, że zmieniamy Płock, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu i mieszkańcom, którzy głosują na wszystkie projekty podczas wszystkich zakończonych edycji.

Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego - START! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

WIADOMOŚCI, MIASTO PŁOCK - więcej informacji