7°C słabe opady deszczu

Urodziny mostu Legionów .. w Płocku

Most Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku liczy 80 lat. W niedzielę 23 września obchodził urodziny. Na prawym przyczółku przeprawy odsłonięto pamiątkowy obelisk. Na obelisku umieszczono napis: MOST LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WYBUDOWANY PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE W LATACH 1937 - 1938. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo w płockiej katedrze, na której ks. Stefan Cegłowski nawiązując do katolickiej nauki mówił o budowaniu mostów między ludźmi i drogach którymi powinniśmy się kierować idąc pzez życie. Kierownikiem budowy płockiej przeprawy był inż. Aleksander Witkowski (1898-1986), absolwent wydziału inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej. Jego imieniem nazwano pobliski skwer.

W uroczystościach była wnuczka Anna Korda oraz wnuczek Aleksander Jędrosz. Miejsce pamięci poświęcił krajowy duszpasterz drogowców. Na placu za katedrą została otwarta wystawa plenerowa o historii mostu, a w Opactwie Pobenedyktyńskim uroczystość zakończyła prelekcja ks.prof. dr.hab. Ireneusza Mroczkowskiego "Mosty, które łączą" Rodzinie inż. Aleksandra Witkowskiego wręczono medal "Pro Mazovia"

Wnuczka inż Aleksandra Witkowskiego, Anna Korda, dziekujac wszystkim za pamięć o swoim dziadku trzymała w ręku suwak logarytmiczny, który słuzył do obliczeń inżynierom do końca lat 80. XX wieku.

Inicjatorem przypomnienia historii mostu Legionów,  80. rocznicę jego powstania, ustawienia obelisku na prawym przyczóku mostu oraz nazwanie skweru skweru im. Aleksandra Witkowskiego jest Piotr Gryszpanowicz z Towarzystwa Technicznego w Płocku.

Tak krótki czas budowy przeprawy wiślanej przez Wisłę w Płocku, nie byłby mozliwy bez zaangażowania wielu osób. Na zdjeciach które otrzymali uczestnicy uroczystości znajdują się konie zaprzeżone do wozów. Przypomina mi to ftragment tekstu z pamiętnika Karola Cholewińskiego " Podolszyce- tu wracałem" w którym czytam:" zaczęto budować dojazdy do nowego mostu, którego jeszcze nie było. Ja przewidując, że będzie zarobek w konie, kupiłem drugiego konia i z początku pracowałem przy wykopach" Autor pamietnika nie był przy otwarciu mostu ponieważ był chory.

Budowany most Legionów 80. lat temu, stał się dla wielu osób nie tylko sposobem na poprawę sytuacji finansowej rodzin, ale także dał możliwość budowania prawidłowych relacji miedzy ludźmi o różnym statusie społecznym.

WIADOMOŚCI, MIASTO PŁOCK - więcej informacji