7°C słabe opady deszczu

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

Kiedy: 2017-12-18 , godzina: 06:00 | Gdzie: Powiat Płock

ZDROWIE, UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! - zdjęcie, fotografia

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 

LudzieNIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.Ścisłe przestrzeganie poniższychzasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

 

Przez„dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe,oznakować miejsce znalezienia zwłok dzikaw celu ułatwienia ichodnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się oddotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosićfakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lubnajbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lubmiejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzikóww danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesienie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszeniedzików(w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem,na obszarachwystępowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje sięstosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

ZDROWIE, MIASTO PŁOCK - więcej informacji