3°C rozproszone chmury

Wincenty Korda - płocki ogrodnik

WIADOMOŚCI, Wincenty Korda płocki ogrodnik - zdjęcie, fotografia

W albumie Miosława Łakomskiego "Fachowcy z Płocka rodem" znalazły się zdjęcia przypominające osobę Wincentego Kordy. Na łamach Gazety Wyborczej w roku 2012 Rafał Kowalski pisał: Patrzymy na ruinę otoczoną przez kolorowe bloki, ładne chodniki i niedawno posadzone drzewa. I nie możemy zrozumieć, jak można było do tego doprowadzić. I nadal przymykać oko na dewastację budynku, w którym mieszkał Wincenty Korda. Był wielkim znawcą zieleni, w latach 30. ubiegłego wieku członkiem Płockiego Towarzystwa Ogrodniczego. Ogród wokół jego domu zachwycał - zostały po nim srebrne świerki, krzaki bzu i rosnący za ogrodzeniem miłorząb. W domu Kordy w czasie II wojny światowej działał konspiracyjny sztab Inspektoratu Okręgu AK. Mieszkał też jego syn Zbigniew, żołnierz AK o pseudonimie "Kos", ukrywał się tu przed gestapo i NKWD. Mieszkała córka Irena, która potem wyszła za mąż za Jana Nowaka, żołnierza AK skazanego po wojnie przez władzę ludową na karę śmierci (po pół roku oczekiwania w celi śmierci został ułaskawiony).

Na klombie między Muzeum Diecezjalnym a katedrą, usypanym z ziemi z barykad staraniem miejskiego ogrodnika Wincentego Kordy co roku kwitły czerwone kwiaty pisał w "Kurierze Mazowieckim" w roku 1938 S. Praszkiewicz. W ten sposób płocki ogrodnik, Wincenty Korda przypominał o obrońcach płockich z roku 1920. Kim był Wincenty Korda?

Wincenty Korda urodził się dnia 5 października 1892 roku w Podzamczu koło Maciejowic jako piąte dziecko Konstantego i Anieli Kordów. Od najwcześniejszych lat życia interesował się przyrodą. Jako osiemnastoletni chłopiec opuścił w roku 1910 kraj, udając się na praktykę ogrodniczą do Niemiec. Pracował w znanych renomowanych firmach w Hamburgu i Dreźnie, przechodząc wszystkie działy szkółkarstwa i kwiaciarstwa. Wybuch pierwszej wojny światowej spowodował konieczność niezwłocznego powrotu do kraju, gdzie od razu został wcielony do armii rosyjskiej. Po ciężkich czterech latach wojny, przebytej głównie w okopach, został przez Niemców wzięty do niewoli, z której udało mu się uciec i skończyć wojnę pod sztandarami polskimi generała Józefa Hallera. Z początkiem roku 1919 rozpoczął pracę w Płocku. W roku 1921 podjął pracę w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach jako organizator i kierownik produkcji szkółek drzew owocow. W roku 1925 powrócił z żoną i córką do Płocka, gdzie objął stanowisko kierownika plantacji miejskich i na stanowisku tym pracował nieprzerwanie do roku 1940.  Założył w 1930 roku w Podolszycach pod Płockiem własne gospodarstwo ogrodnicze nastawione przede wszystkim na produkcję dziczków drzew owocowych i ozdobnych oraz krzewów róż w dużej ilości odmian.  Znana była wśród szkółkarzy jego produkcja podkładek z własnych mateczników gruszy kaukaskiej i śliwy ałyczy oraz wielu typów róży dzikiej .Wincenty Korda wyhodował też nową odmianę moreli szlachetnej, której nadał nazwę „Podolszycka", od wsi Podolszyce, miejsca swego gospodarstwa i zamieszkania. Działał w Zarządzie Towarzystwa Ogrodniczego w Płocku, w Zarządzie Towarzystwa Ogródków Działkowych, w Lidze Ochrony Przyrody. Był też czynnym członkiem Związku Kolarskiego i z pasją popierał ten sport. Był działaczem Polskiego Związku Ogrodniczego, walcząc w różnych okresach jego zagrożenia o istnienie i rozwój Związku. W roku 1946 Polski Związek Ogrodniczy przyznał mu, w czterdziestolecie swego istnienia, jubileuszowy Dyplom Zasługi „za wieloletnią, umiejętną i pełną zamiłowania pracę w produkcji dziczków i róż oraz za pracę społeczną na niwie ogrodnictwa".  Zasługi zawodowe i produkcyjne Wincentego Kordy zostały uhonorowane licznymi medalami, odznaczeniami i dyplomami, między innymi medalem ministra rolnictwa z r. 1956 za wysokie osiągnięcia produkcji rolnej. Dyplomy uznania i podziękowania za pracę społeczną i wybitne osiągnięcia zawodowe otrzymał: w roku 1966 od Spółdzielni Ogrodniczej w Płocku, w r. 1971 od Okręgowej Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, w roku 1976 — od Wojewody Płockiego, w roku 1978 — od Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż.  

 W roku 2018 mija 33. rocznica śmierci Wincentego Kordy. O uczczenia Wincentego Kordy poprzez postawienie głazu-pomnika ku Jego pamięci zaproponował Patryk Mieszkowicz. Dom Wincentego Kordy niestety nie przetrwał do dnia dzisiejszego, gdyż został wyburzony . Obecnie pozostałość po domu Wincentego Kordy stanowi kilka drzew na placu pomiędzy blokami przy ul. Jesiennej (niedaleko pomnika przyrody – miłorzęb). Plac ten niedawno został wyremontowany i obecnie znajduje się tam bardzo estetycznie wykonany skwer, a obok siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw.

 

WIADOMOŚCI, MIASTO PŁOCK - więcej informacji