3°C rozproszone chmury

Zatrzymaj się i pomyśl przy tym muralu

W 1568 roku zakupiono w Płocku plac pod cmentarz, który usytuowany jest przy obecnej ulicy 3 Maja, tuż przy Liceum im Władysława Jagiełły. Najprawdopodobniej pochówki odbywały się na nim od 1570 roku. Kiedy władzę w Płocku przejęły niemieckie organy administracji cywilnej, zaczęły się prześladowania ludności żydowskiej, a miejsca żydowskiego kultu religijnego zostały zbezczeszczone lub zniszczone. Podczas likwidacji cmentarza przy ul. 3 Maja, grupa Żydów odkopała grób rabi Zysze Plockera, Szczątki rabina owinięto tałesem i wraz ze sprofanowanymi rodałami pochowano na nowym cmentarzu.

Po dawnym cmentarzu żydowskim zostały fragmenty cmentarnego muru. Na murze dawnego cmentarza żydowskiego w przechodniaku między 3 Maja a Padlewskiego umieszczono w języku polskim i Jidisz napisy. TU W LATACH 1570 - 1850 BYŁ CMENTARZ. W 1939 ROKU ZOSTAŁ ZRÓWNANY Z ZIEMIĄ PRZEZ NAZISTÓW. W innym miejscu można przeczytać:  TU SPOCZYWAJĄ NASI DAWNI SĄSIEDZI I PRZODKOWIE: ŻYDZI - POLACY - PŁOCCZANIE. POMYŚL O NICH MIŁO.

Cmentarz dla osób wyznania mojżeszowego to miejsce szczególne. Nazywane jest  “domem życia”, “'wiecznym domem”, “świętym miejscem” albo “dobrym miejscem”, “'domem grobów”, “podwórzem zmarłego”. Na płockim murze zamieszczono słowa: W JUDAIZMIE CMENTARZ JEST WIECZNY

Inicjatorką jest płocczanka Dorota Cieślik, która w fundacji Forum Dialogu, dba o przyjazne stosunki polsko-żydowskie, prowadzi warsztaty Szkoła Dialogu

Na nurze po dawnym cmentarzu zydowskim powstał mural inny niż wszystkie. Mural przy którym przechodnie zatrzymują się na chwilę by zastanowić się nad czasem który minął, Płocczanie pamiętają o swoich mieszkańcach bez względu na wyznanie, pamiętają o swoich sąsiadach, którzy żyli w Płocku i którzy byli częścią historii Płocka

 

WIADOMOŚCI, os.KOLEGIALNA - więcej informacji