2°C bezchmurnie

Radio Płock 88,1 FM


Dodano: 2017-09-06 09:54:45
Tagi: MUZYKA, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO

Jak myślicie kto otrzyma koncesję na nadawanie w Płocku?

O koncesję Walczą poważne firmy ale i takie, które już mają kłopoty z wykonywaniem przyznanych koncesji na grupa tworząca radio fama. Nie chciałabym aby w naszym mieście powstał wyrób radiopodobny czyli coś co będzie grało z playlisty.
Niestety jak czytam to co piszą o rozgłośni kieleckiej mam obawy o to co może pójść w eter jeżeli KRRiT podejmie niewłaściwą decyzję.

 „KRRiT miała także na uwadze w przedmiotowym postępowaniu wyniki
przeprowadzonej kontroli programów nadawanych przez spółkę Radio „TOP”
Sp. z o.o. pod kątem realizacji zapisów wykonywanych już koncesji. KRRiT
stwierdziła, że Wnioskodawca ten nie realizował wymagań koncesji w
zakresie programów. Jak wykazała kontrola programu spółki Radio „TOP”
Sp. z o.o. – „Radio FAMA Tomaszów” (monitoring tygodniowej próby
programu w dniach 24-30 czerwca 2015 r., koncesja Nr 341/2006-R)
tematyka lokalna w tygodniowym czasie nadawania programu w godz.
6.00-23.00 była realizowana w wymiarze 5,17 % (wobec minimum 10 %
określonego w koncesji). Udział własnych lokalnych serwisów
informacyjnych (dzienników) i publicystyki na tematy lokalne zajął 4,02 %
czasu jw. (wobec minimum 5 % określonego w koncesji). Przeprowadzone w
dniach 13-19 kwietnia 2015 r. monitoringi programów spółki Radio „TOP”
Sp. z o.o. – „Radio FAMA Słupsk” (koncesja Nr 464/2011-R) i „Radio FAMA
Wołomin” (koncesja Nr 450/2010-R) oraz w dniach 20-26 kwietnia 2015 r.
monitoring programu „Radio FAMA 104,1 FM” (koncesja Nr 558/2014-R)
wykazały, że tematyka lokalna w tygodniowym czasie nadawania programów w
godz. 6.00-23.00 miała wynosić, zgodnie z ww. koncesjami, nie mniej niż
24 %, natomiast była realizowana odpowiednio w wymiarze 4 %, 4,66 % i
3,67 %. Udział własnych lokalnych serwisów informacyjnych (dzienników) i
publicystyki na tematy lokalne zajął odpowiednio 3,2 %, 4,66 % i 3,61 %
czasu jw., wobec minimalnego udziału określonego na poziomie 16 %
(koncesje Nr 464/2011-R oraz 450/2010-R) i 10 % (koncesja Nr
558/2014-R). W świetle tych faktów tj. naruszenia warunków wykonywania
ww. koncesji przez spółkę Radio „TOP” Sp. z o.o., w wyniku dokonanej
oceny przesłanki z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym w
postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności
dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i
środków masowego przekazu, KRRiT uznała, że nie należy udzielić koncesji
podmiotowi niewykonującemu obowiązków programowych wynikających z już
udzielonych koncesji, co jest podstawową powinnością każdego
koncesjonariusza;” - koniec cytatu strona 42 decyzji z dnia 28 lipca
2016 w sprawie o wydanie koncesję nr 652/2016-R

odpowiedz cytuj